Відділ країн ЄС було створено одночасно з ІЄІ.

  Основна тематика досліджень:

 • входження України в європейський правовий простір
 • участь України у формуванні системи колективної безпеки в Європі
 • двостороннє співробітництво України з державами-членами ЄС
 • вивчення досвіду адаптації права країн-кандидатів у члени ЄС до правових стандартів Європейського Союзу

Відділ Польщі створено на базі Інституту Польщі ЛНУ імені І.Франка, заснованого у червні 1998 р.

  Основна тематика досліджень:

 • політична та соціально економічна історія Польщі ХІХ-ХХ століть;
 • досвід трансформації посткомуністичного суспільства у РП;
 • вивчення досвіду участі Польщі в інтеграційних процесах в Європі;
 • розвиток двостороннього співробітництва між Україною та Польщею;
 • сприяння транскордонному співробітництву між державами.