Олег Войтків (9 листопада 1992 року, м. Золочів Львівської обл.) – науковий співробітник Інституту франкознавства.

У 2014 р. закінчив філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Польська філологія”. З 2014 по 2017 навчався в аспірантурі на кафедрі української літератури ім. акад. Михайла Возняка ЛНУ ім. Івана Франка.

Займається дослідженням польськомовної прози Івана Франка. Тема дисертації – «Художня концепція героя в романі Івана Франка “Лель і Полель”» (науковий керівник – проф. С. М. Пилипчук).

Публікації:

  1. Войтків О. До історії одного творчого задуму Івана Франка («Герой поневолі» – «Lelum i Polelum»: підказки Івана Денисюка) / Олег Войтків // Вісник ЛНУ. Серія філологічна. Вип. 62 – Львів, 2015. – С. 102-106.
  2. Войтків О. «Штука доволі широка і, смію думати, інтересна»: штрихи до історії написання Франкового роману «Lelum і Polelum» / Олег Войтків // Українське літературознавство. Вип. 79 – Львів, 2015. – С. 58-63.
  3. Войтків О. Порозуміння та протистояння: українсько-польське питання в романі Івана Франка «Lelum і Polelum» / Олег Войтків // Українське літературознавство. Вип. 81 – Львів, 2016. – С. 226-235.
  4. Войтків О. Проблема стосунків героя і суспільства у романі Івана Франка «Лель і Полель» / Олег Войтків // Українське літературознавство. Вип. 82  – Львів, 2016. – С.190-196.
  5. Войтків О. Психологічні виміри любовного трикутника в романі Івана Франка «Лель і Полель» / Олег Войтків // Spheres of Culture. – Lublin, 2017.  – Vol.  ХVІ. – с. 190–199.
  6. Войтків О. «Під тягарем власного страждання»: психологічні портрети братів Калиновичів // Здано до друку.