Львів – 2013

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: ПОСТАТІ І ПРОБЛЕМАТИКА

Крупач Микола. Пошуки дотаборових публікацій Євгена Маланюка (1916-1917 та 1920 років)

Пастух Тарас. Вольове епічне слово Євгена Пашковського (за романом “Щоденний жезл”)

Підгорна Лілія. Микола Костомаров і доба романтизму: національна самобутність

Мельник Любов. Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича

Хижняк Катерина. Мотив зради як складник тоталітарного буття у прозі Юрія Андруховича

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

Працьовитий Володимир. Творча концепція Олеся Гончара в романі “Прапороносці”

Янковська Жанна. До питання про з’ясування теоретичних аспектів фольклоризму української літературної прози першої половини ХІХ століття: загальні зауваги

Починок Юлія. Мовно-семантичні експерименти Юрія Тарнавського (Нью-Йоркська група) та Василя Махна (“Західний вітер”, Тернопіль/Нью-Йорк)

ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО

Яремчук Ірина. Художня Шевченкіана українських січових стрільців

Крохмальний Роман. Параметри когерентності образного світу у баладі “Причинна” Тараса Шевченка

Кметь Вікторія. Архетип великої матері у творчій рецепції Тараса Шевченка: демонічні модуляції

Кметь Ірина. Іван Огієнко – продовжувач традиційного галицького шевченкознавства 162-170

Демидюк Лілія. Вірші Івана Огієнка як інтерпретація поетико-філософського світу Тараса Шевченка

МОЛОДА КАФЕДРА

Сюй Ліша. Образ жінки у малій прозі Пантелеймона Куліша

Линник Наталія. Художній часопростір у малій прозі Миколи Вінграновського

Матвійчук Уляна. Фонічний рівень вияву музичності у поетичній творчості Богдана-Ігоря Антонича

Максимчук Ольга. Один із аспектів христологічного тлумачення образу лілеї в літературі українського бароко

Косцьов’ят Тарас. Український Данте або від маргінальності до канонічності містичного епосу “Золоті ворота” Василя Пачовського

ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТИМОФІЯ БОРДУЛЯКА

Бордуляк Тимофій, Бордуляк Ннестор. Отець Тимотей Бордуляк очима внуків

Скоць Андрій. Поезія Тимофія Бордуляка “Сіяч” (спроба мікроаналізу: герменевтика художнього тексту)

Бондар Лариса. Тимофій Бордуляк у критичній інтерпретації Андрія Ніковського

Костюк Ірина. Творчість Тимофія Бордуляка в літературно-критичній спадщині Олександра Грушевського

Яремчук Ірина. “Ближні” Тимофія Бордуляка в оцінці Луки Луціва

Гнатюк Михайло. Тема війни у творах Тимофія Бордуляка

ПРОБЛЕМИ МЕДІЄВІСТИКИ

Криса Богдана. Кирило Транквіліон Ставровецький: історія творчої особистості

Федорак Назар. Метафізична стратегія “Першоначальної” літератури в історії українського письменства

Сироїд Дарія. Димитрій Туптало і Петро Скарга крізь призму Сави Освяченого

Трофимук Мирослав. Засоби художнього вираження у латиномовній спадщині Василя Довговича

ПАМ’ЯТЬ

Іванишин Петро. Обрії словесності професора Івана Денисюка: націоцентричний аспект

Печарський Андрій. У полоні творчого дивоцвіту Лесі Українки (світлій пам’яті професора Леоніли Міщенко)

РЕЦЕНЗІЇ

Гарасим Ярослав. Нова теоретична робота в українській фольклористиці. Лабащук Оксана Василівна “Натальний наратив і усна традиція: синтаксика, семантика, прагматика”. – Тернопіль, 2013

Івашків Василь. Оповіді матерів про очікування й народження дітей у фольклористичному дослідженні