Львів – 2016

ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ: ГЕРМЕНЕВТИКА, РЕЦЕПЦІЇ, ПАРАЛЕЛІ

Микола КРУПАЧ. «ПРОРОЧО-АПОСТОЛЬСЬКІ ОБОВ’ЯЗКИ» ЄВГЕНА МАЛАНЮКА

Ігор ВАСИЛИШИН. «РОКОВАНА ДОБА» – ЕПОХА В ПОВОЄННІЙ ЛІРИЦІ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА

Ірина ЯРЕМЧУК. ЛІТЕРАТУРНИЙ СИЛУЕТ СТРІЛЕЦЬКОГО ПОКОЛІННЯ У ЧАСОПИСІ «БУДУЧИНА»

Лариса БОНДАР. ІЗ КОГОРТИ ПОДВИЖНИКІВ: МИРОСЛАВ МОРОЗ

Наталія РЕБРИК. ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ЗМАГ ЧАСОПИСУ «ПРОБОЄМ» (1933‒1944)

Леся КЛЕБАН. ПОСТАТЬ МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА У ПРАЦЯХ МИХАЙЛА ВОЗНЯКА

Алла ШВЕЦЬ. «ПЕРЕД ВАМИ, ПАНЕ ПРОФЕСОР, ВІДКРИВАЮ ДУШУ ДО ДНА» (PROFESSION DE FOI НАТАЛІЇ КОБРИНСЬКОЇ В ЇЇ ЛИСТАХ ДО МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО)

Ольга СМОЛЬНИЦЬКА. МІФОЛОГЕМИ ЖІНКИ-ЗМІЇ І ВОДЯНОГО БОЖЕСТВА У ТВОРЧОСТІ ВІРИ ВОВК

Андрій ПЕЧАРСЬКИЙ. ТАЄМНИЦЯ ПОЕТИЧНОГО ОБЛИЧЧЯ ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА АБО «СВІЙ» СЕРЕД ЧУЖИХ І «ЧУЖИЙ» СЕРЕД СВОЇХ

Юлія ЛОГВИНЕНКО. У МАНДРАХ ВСЕСВІТОМ: ФІЛОСОФСЬКО-КОСМІЧНА КОНЦЕПЦІЯ МИКОЛИ РУДЕНКА

Святослав ПИЛИПЧУК. ГОЛОСИ «ОДШЕДШИХ» ПОКОЛІНЬ У НОВЕЛІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА «ДАВНИНА»

 

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА ЕВОЛЮЦІЯ

Василь БУДНИЙ. ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИЙ ПОРТРЕТ: ЖАНРОВА СТРУКТУРА, ЕВОЛЮЦІЙНІ ЛІНІЇ, ТИПОЛОГІЧНІ РІЗНОВИДИ

Вікторія СІРУК. НАРАТИВНА СТРУКТУРА НАРИСУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ГОЛОСНІ СТРУНИ»

 

МЕДІЄВІСТИКА

Назар ФЕДОРАК. ЛІТЕРАТУРА В СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Богдана КРИСА. АНТРОПОЛОГІЯ КИРИЛА ТРАНКВІЛІОНА СТАВРОВЕЦЬКОГО

Лариса СЕМЕНЮК. «ВІРШІ НА ЖАЛІСНИЙ ПОГРЕБ… ПЕТРА КОНАШЕВИЧА САГАЙДАЧНОГО»  КАСІЯНА САКОВИЧА КРІЗЬ ПРИЗМУ «КОЗАЦЬКОГО БАРОКО»

 

МОЛОДА КАФЕДРА

Iryna SHCHEPNA. POSTMEMORY AS A WAY OF IHOR RYMARUK’S POETIC ESSENCE

Юлія СЛИВКА. БІБЛІЙНІ ОБРАЗИ В РІЗДВЯНИХ ВІРШАХ ПАМВИ БЕРИНДИ

Зоряна ЛАНЦУТА. ОБРАЗ АВТОРА В «ПОВЧАННІ» ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА І СТАРОКИЇВСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ТРАДИЦІЯ

Вікторія ГОГОЛІНА. СВЯТЕ ПИСЬМО В «ПЕРЛІ МНОГОЦІННОМУ» (ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

Олег ВОЙТКІВ. ПОРОЗУМІННЯ ТА ПРОТИСТОЯННЯ: УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ В РОМАНІ ІВАНА ФРАНКА «LELUM І POLELUM»

 

РІЧНИЦІ. ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ. ЦІЛЮЩА СИЛА ПОЛИНОВОЇ ГІРКОТИ

Іван ПАСЛАВСЬКИЙ. ХРИСТИЯНСЬКИЙ СВІТ ІРИНИ КАЛИНЕЦЬ

Богдана КРИСА. ІРИНА КАЛИНЕЦЬ: КОЛО ЛЮДСЬКОЇ ДОЛІ

Тарас САЛИГА.…ШЛЮБ ІЗ ПОЛИНОМ (СЛОВО У 75-ТУ РІЧНИЦЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ІРИНИ КАЛИНЕЦЬ)

 

РЕЦЕНЗІЇ

Василь ІВАШКІВ. УКРАЇНСЬКІ ДУМИ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО СТОЛІТТЯ [ПТАЩЕНКО О. О. НАША ГОЛГОФА : ДУМИ / О. О. ПТАЩЕНКО. – ОДЕСА : АСТРОПРИНТ, 2014. – 72 с.]