Львів – 2017

ЗМІСТ

ГЕРМЕНЕВТИКА. РЕЦЕПЦІЇ. ПАРАЛЕЛІ

Микола КРУПАЧ. У ПОШУКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ДЕБЮТУ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА

Наталія РЕБРИК. ПРО ПРАЦЮ ФЕДОРА ПОТУШНЯКА «ПОВІСТЬ М. В. ГОГОЛЯ «ВІЙ І НАШІ НАРОДНІ ВІРУВАННЯ»

Вікторія СІРУК. «СОНЕТИ В. ШЕКСПІРА У РАННІХ ПЕРЕКЛАДАХ І. ФРАНКА: ТВОРЧА ІСТОРІЯ, ЗАСОБИ МОВНО-СТИЛІСТИЧНОЇ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ

Марта ДРАГОМИРЕЦЬКА. ХУДОЖНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ Й ЕТИЧНІ ПАРАДОКСИ В ОПОВІДАННІ «БАТЬКІВСЬКЕ ПРАВО» А. КРИМСЬКОГО

Наталія РЕБРИК. ЮРІЙ СТАНИНЕЦЬ І ВАСИЛЬ СВИДА: ТВОРЧИЙ ОБРАЗНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ ТАНДЕМ

Віктор АЗЬОМОВ. У ВИМІРАХ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ (СПРОБА ГЕРМЕНЕВТИЧНОГО АНАЛІЗУ П’ЄСИ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО «НАТАЛКА ПОЛТАВКА

Степан МИКУШ. ТРІАДА АСТРАЛЬНОГО ДУХУ: ХРИСТОС – ШЕВЧЕНКО – УКРАЇНА

Дарія СИРОЇД. ТУПТАЛОВА РЕДАКЦІЯ ЖИТІЯ СВЯТОЇ ТЕКЛІ

Іvan TEPLYY. IVAN FRANKO THE TRANSLATOR PANTALEIMON KULISH THE ESTIMATION

Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ. НІЦШЕАНСТВО У ДИСКУРСІ ПОСТ-ПОСТМОДЕРНІЗМУ: ДОСВІД ДОЛАННЯ ТОТАЛІТАРНИХ СИСТЕМ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ХМАРНИЙ АТЛАС» Д. МІТЧЕЛЛА)

Святослав ПИЛИПЧУК. «ТРИВКИМИ ЗНАКАМИ ВПИСАЛИ СВОЇ ІМЕНА В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ І ПИСЬМЕНСТВА»: ПАРАЛЕЛІ ДОСВІДУ ІВАНА ФРАНКА ТА ВОЛОДИМИРА НАУМЕНКА ДО ДЖЕРЕЛ: ПСИХОАНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Лариса СЕМЕНЮК. ДИСКУРС КОЗАЦЬКОЇ СВІДОМОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИКО-ГЕРОЇЧНІЙ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XVII СТ.

Іван ЛУЧУК. УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПОЕЗІЯ (ДЕЯКІ АСПЕКТИ)

Лілія ЯРЕМКО. ЛИТОВСЬКА ПОЕЗІЯ І МІФОЛОГІЯ У РЕЦЕПЦІЇ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА

Любомир СЕНИК. ПРОГНОЗ ПОЕТА ЧИ ПРОРОЦТВО? ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРО МАЙБУТНЄ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТИ

МОЛОДА КАФЕДРА

Уляна МАТВІЙЧУК. РИТМІЧНИЙ РІВЕНЬ ВИЯВУ МУЗИЧНОСТІ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ Б. І. АНТОНИЧА

Ірина ЩЕПНА. «ЕРОС ТУТ НЕ ЖИВЕ. РОЗКРИВАЄ ОБІЙМИ ТАНАТОС…»

Олег ВОЙТКІВ. ПРОБЛЕМА СТОСУНКІВ ГЕРОЯ І СУСПІЛЬСТВА У РОМАНІ ІВАНА ФРАНКА «ЛЕЛЬ І ПОЛЕЛЬ»

Марія МАЗЕПА. СПЕЦИФІКА БАЛАД ВОЛОДИМИРА ЛУЧУКА

Юлія СЛИВКА. ВІРШ І ГРАВЮРА У РІЗДВЯНІЙ ЗБІРЦІ ПАМВИ БЕРИНДИ: ТОТОЖНІСТЬ СЕНСУ

РІЧНИЦІ. ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

Наталія ДЬОМОВА, Софія МІНДЖАЛА. СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ІГОРЯ КАЧУРОВСЬКОГО: ГЕОГРАФІЯ ДОЛІ І ТВОРЧОСТІ

ПОЛЕМІКА

Іван ДЗЮБА. МОВА МІТИНГУ – НЕ МОВА НАУКИ Й КУЛЬТУРИ

Тарас САЛИГА. ПРО КОЛЕКТИВНІ ЛИСТИ І ГРИГОРІЯ ГРАБОВИЧА

Ростислав ЧОПИК. АПОРІЯ. (ПРИЧИНОК ДО ТЕМИ: ШЕВЧЕНКО. ГРАБОВИЧ. ПРЕМІЯ)