Інститут Екології масової інформації створено рішенням Вченої Ради Львівського національного університету ім. Івана Франка в червні 1999 як міждисциплінарний науково-дослідний підрозділ. Інститут очолив доктор філол. н. Б.Потятиник (з 2009 р. – к.філол.н., доц.. Н.Габор). Об’єкт досліджень – інформаційне довкілля, середовище, створене, передусім, засобами масової інформації. Інститут провадить дослідження за трьома основними напрямами: медіафілософському (осмисленні впливу масової комунікації, зокрема медіатехнології, на культуру і цивілізацію), медіакритичному (аналіз медіа дискурсу) та медіаосвітньому, спрямованому на поширення знань про мас-медіа серед широкого загалу, зокрема стосовно психологічних загроз, пов’язаних з пропагандою і фальсифікацією, порнографією та екранним насильством.

Інститут неодноразово був організатором конференцій, семінарів і круглих столів, де обговорювалися тенденції і зміни в українській та світовій медіа системах, Наукові матеріали публікувалися в тематичних добірках журналу «Медіакритика» та на сайті http://www.mediakrytyka.info. У 2002 р. Інститут провів Міжнародну науково-практичну конференцію “Медіаосвіта як частина громадянської освіти» і випустив збірник тез конференції “Медіа-атака”. Від попереднього обговорення було вирішено перейти до реалізації пілотного експериментального проекту на базі Львівського національного університету імені Івана Франка, кількох шкіл м. Львова, кафедр психології і педагогіки.

Інститут вів дослідження в межах науково-дослідних тем „Насильство в медіа: психологія впливу і педагогічні методики нейтралізації”, „Становлення мережевих ЗМІ в Україні: законодавчі і професійно-технологічні аспекти”, „Становлення медійної критики в Україні”.

Оскільки тематика досліджень потребує міждисциплінарного підходу, в перший рік освого існування інститут зібрав публікації, які пропонують широке бачення проблем медіаекології, у науково-популярному збірнику “Уникаючи апокаліпсису”.

Впродовж двох наступних років було проведено такі круглі столи та семінари з участю викладачів, студентів та журналістів-практиків:

 • ”Вільна і відповідальна преса” (червень 1999 р.)
 • “Інтернет: нові можливості і можливі небезпеки” (вересень 1999 р.)
 • “Законодавчі та етичні аспекти формування збалансованого медіадовкілля” (жовтень 1999 р.)
 • “Використання чорних PR у передвиборчих технологіях” ( жовтень 2000р.)
 • “Психологічні наслідки екранного насильства” (листопад 2000р. спільно з Богословською Академією)
 • “Насильство реальне і віртуальне” ( березень 2001 р.)
 • “Порнографія в масовій комунікації і її психологічні наслідки”(жовтень 2001р.)
 • Інтернет в програмах підготовки журналістів” ( лютий 2002р. спільно з представн. відділення журналістики Ужгородського університету та кафедрою електронних видань Академії друкарства м. Львів).

Тематика семінарів знайшла своє відображення на сторінках бюлетенів : “Медіаекологія №1” , “Медіаекологія №2”.

Разом з колегами з Інституту політичних технологій наші співпрацівники напередодні виборів підготували:

 • збірник “Королівство кривих зеркал” про використання методів “чорного піару” у передвиборчих технологіях;
 • розділ “Медіаекологія” до збірника наукових праць кафедри української преси (5 авторів);
 • спецвипуск “Медіаосвіта” журналу “Нові шляхи комунікацій” ч.4-5.

Оскільки розгортання теми передбачає її пропаганду поза межами наукової установи, тому важливими були науково-популярні статті в масовій пресі (4) та серія телепередач “Медіа-резонанс” на 12-му каналі Львівського телебачення, які впродовж двох років (2000-2002р.р.) вів директор інституту Борис Потятиник. З ініціативи та за участю Інституту підготовано 10 телепередач на теми: “Насильство в масовій комунікації”, “Кримінальна журналістика”, “Медіа і терор”, “Глобалізація і медіа” та ін.

В березні 2002 р. з ініціативи Інституту медіаекології було організовано круглий стіл на тему «Впровадження медіаосвіти в Україні». Основною тезою круглого столу стала ідея, що небезпеку, яку несуть медіа для психіки пересічного громадянина України, можна зменшити. Для цього є практично вивірений метод: медіаосвіта – напрям, що бурхливо розвивається не тільки за західними, але тепер вже і за східними кордонами України. Круглий стіл задекларував новий етап розвитку медіа освіти в Україні. Від попереднього обговорення вирішено перейти до реалізації пілотного експериментального проекту на базі Львівського національного університету імені Івана Франка і кількох шкіл м. Львова. Найуспішнішим спільним проектом інституту та шкіл на сьогодні є Програма з медіаосвіти на базі львівської СШ 77 (впорядкувала О.Дідчук). Окрім ініціатора – Інституту медіа екології – на цьому етапі проект підтримали кафедри психології і педагогіки та Управління освіти м. Львова. Ініціативу львів’ян підтримав Міністр освіти і науки України.

Інститут провів ряд зустрічей та обговорень специфіки розвитку медіаосвіти за кордоном, зокрема в Росії та Польщі. З цієї переспективи цікавою була зустріч з заступником Міністра Польщі Т.Гобаном-Класом.

У вересні 2002 року Інститут провів Міжнародну науково-практичну конференцію «Медіаосвіта як частина громадянської освіти» і випустив збірник тез конференції «Медіаатака».

В 2002 році директор інституту Потятиник Б.В. підготував курс “Медіаосвіта” (соціологічний напрямок) для магістрів університету.

Інститут проводить дослідження тем:

 • Насильство в медіа: психологія впливу і педагогічні методики нейтралізації.Держбюджетна тема, завершилась у 2006р..Керівник теми – доктор філолог. наук Б. B. Потятиник.
 • Медіа: співвідношення свободи і відповідальності – тема в межах робочого часу.Керівник теми – канд. філолог. наук Н.Б. Габор. Завершилась у 2006р.
 • Становлення мережевих ЗМІ в Україні.Держбюджетна тема. Завершилась у 2009 р. Керівник теми – доктор філолог. наук Б. B. Потятиник.
 • «Експлуатація мотивів тривоги і страху в електронних ЗМК»: науково-дослідна тема – тема в межах робочого часу.Керівник теми – канд. філолог. наук Н.Б. Габор. Завершується у грудні 2010 р.
 • Становлення медійної критики в Україні(в рамках розробки навчального курсу «Медіакритика»)”Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Потятиник Б.В.Термін виконання: 1.01.2010 – 31.12.2012.