Інститут Екології масової інформації створено рішенням Вченої Ради Львівського національного університету ім. Івана Франка в червні 1999 як міждисциплінарний науково-дослідний підрозділ. Інститут очолив доктор філол. н. Б.Потятиник (з 2009 р. – к.філол.н., доц.. Н.Габор). Об’єкт досліджень – інформаційне довкілля, середовище, створене, передусім, засобами масової інформації. Інститут провадить дослідження за трьома основними напрямами: медіафілософському (осмисленні функціонування та впливу масової комунікації, зокрема медіатехнологій, на культуру і цивілізацію), медіакритичному (аналіз медіадискурсу) та медіапросвітньому, спрямованому на поширення знань про мас-медії серед широкого загалу, зокрема щодо психологічних загроз, пов’язаних з пропагандою і фальсифікацією, порнографією та екранним насильством.

Перші дослідження у сфері медіапросвіти Інститут почав ще в 2000р., коли перші напрямки (медіафілософія та медіапросвіта)  почали вилонюватись  з загального медіаекологічного дискурсу. Зокрема, після знайомства з американською колегою доктором центру медіаосвіти Елізабес Томан (Лос-Анджелес) Інститут зосередив увагу не лише на теоретичних аспектах, але й зацікавився практичними виявами проблеми. Результатом стала Міжнародна науково-практична конференція “Медіаосвіта як частина громадянської освіти», яка відбулась 2002 р. та збірник тез конференції “Медіа-атака”.
У березні 2002 р. з ініціативи Інституту було організовано круглий стіл на тему «Впровадження медіаосвіти в Україні». Основною тезою круглого столу стала ідея, що небезпеку, яку несуть медіа для психіки пересічного громадянина України, можна зменшити. Для цього є практично вивірений метод: медіаосвіта – напрям, що бурхливо розвивається не тільки за західними, але тепер вже і за східними кордонами України. Круглий стіл задекларував новий етап розвитку медіа освіти в Україні. Від попереднього обговорення вирішено перейти до реалізації пілотного експериментального проекту на базі Львівського національного університету імені Івана Франка і кількох шкіл м. Львова. Найуспішнішим спільним проектом  Інституту та шкіл на сьогодні є Програма з медіапросвіти на базі львівської СШ 77 (впорядкувала О.Дідчук). Окрім ініціатора – Інституту– на цьому етапі проект підтримали кафедри психології і педагогіки та Управління освіти м. Львова. Згодом ініціативу львів’ян підтримав Міністр освіти і науки України.

Інститут провів ряд зустрічей та обговорень специфіки розвитку медіаосвіти за кордоном, зокрема в Росії та Польщі. З цієї переспективи цікавою була зустріч з заступником Міністра Польщі Т.Гобаном-Класом.

Інститут неодноразово був організатором конференцій, семінарів і круглих столів, де обговорювалися тенденції і зміни в українській та світовій медіаосвітній та медіапросвітній системах. Наукові матеріали публікувалися в тематичних дайджестах журналу «Медіакритика» та на сайті http://www.mediakrytyka.info/.

Інститут вів дослідження в межах науково-дослідних тем „Насильство в медіа: психологія впливу і педагогічні методики нейтралізації”, „Становлення мережевих ЗМІ в Україні: законодавчі і професійно-технологічні аспекти”, „Становлення медійної критики в Україні”.
Оскільки тематика досліджень потребує міждисциплінарного підходу, в перший рік освого існування інститут зібрав публікації, які пропонують широке бачення проблем медіаекології, у науково-популярному збірнику “Уникаючи апокаліпсису”.

Разом з колегами з Інституту політичних технологій наші співпрацівники напередодні виборів підготували:

 • збірник “Королівство кривих зеркал” про про використання методів “чорного піару” у передвиборчих технологіях;
 • розділ “Медіаекологія” до збірника наукових праць кафедри української преси (5 авторів);
 • спецвипуск “Медіаосвіта” журналу “Нові шляхи комунікацій” ч.4-5;
 • тематичні спецвипуски «Медіакритики» (2003-2015р.р);

Оскільки розгортання теми передбачає її пропаганду поза межами наукової установи, тому важливими були науково-популярні статті в масовій пресі (4) та серія телепередач “Медіа-резонанс” на 12-му каналі Львівського телебачення, які впродовж двох років (2000-2002р.р.) вів директор інституту Борис Потятиник. З ініціативи та за участю Інституту підготовано 10 телепередач на теми: “Насильство в масовій комунікації”, “Кримінальна журналістика”, “Медії і терор”, “Глобалізація і медії” та ін.

Впродовж 1999-2015 років було проведено такі круглі столи та семінари з участю викладачів, студентів та журналістів-практиків:

 • Вільна і відповідальна преса (червень 1999 р.)
 • Інтернет: нові можливості і можливі небезпеки (вересень 1999 р.)
 • Законодавчі та етичні аспекти формування збалансованого медіадовкілля (жовтень 1999 р.)
 • Використання чорних PR у передвиборчих технологіях ( жовтень 2000р.)
 • Психологічні наслідки екранного насильства (листопад 2000р. спільно з Богословською Академією)
 • Насильство реальне і віртуальне ( березень 2001 р.)
 • Порнографія в масовій комунікації і її психологічні наслідки (жовтень 2001р.)
 • Інтернет в програмах підготовки журналістів ( лютий 2002р. спільно з представн. відділення

журналістики Ужгородського університету та кафедрою електронних видань Академії друкарства м. Львів).

 • Сторіччя фальсифікацій:медійний аспект (квітень 2003р.)
 • Якісні та популярні ЗМК в Україні на фоні світових медіатенденцій (листопад 2003р.)
 • Свобода й відповідальність в ЗМК (березень 2004р.)
 • Агресія в інформаційному просторі ( жовтень 2004 р.)
 • Що роблять вибори з медіями? (грудень 2004р.)
 • Чи є об’єктивність в українських медіях? (лютий 2005 р.)
 • Проблеми сучасної журналістської освіти (червень 2005р.)
 • Мова влади. Влада мови ЗМК (січень 2006р.)
 • Стереотипи в медіях (червень 2007р.)
 • Роль нових медій в міжнародній комунікації (січень 2008 р.)
 • Медії і право в Україні (березень 2009р.).
 • Чи якісна масова журналістська освіта? (2010р.)
 • Мультимедійна журналістика (спільний семінар:Сімферополь-Київ-Львів, жовтень 2010р.)
 • Свобода від насильства в Мережі:благо чи цензура? (березень 2011р.)
 • Громадянське суспільство і ЗМК: чи співпадають інтереси? (Спільний семінар Iнституту екологiї масової інформації та Регіонального центру медіаосвіти та медіапсихології Таврійського національного університету iменi В.I. Вернадського. Травень 2013р.)
 • Євромайдан. Війна. Нові медії ( лютий 2014 р.)
 • Медії в культурі- культура в медіях: як не втратити клас? (жовтень 2015р.)
 • Сучасний вимір медіакультури (круглий стіл спільно з Південноукраїнським центром медіаграмотності, Запоріжжя, листопад 2015р.)

Тематика семінарів знайшла своє відображення на сторінках бюлетенів : «Медіаекологія №1, 2»,
журналу «Медіакритика» та однойменного сайту.