Critic#22

Critic#21

inet_journ

Critic#22
unyk_apok

Борис Потятинник Медіа: ключі до розуміння
shljhy-4-5

sljhy-6-7

media_eko-n1

media_eko
media-ataka

медіаосвітаНові шляхи комунікації №4-8, 2002
медіаосвітаНові шляхи комунікації №6-7, 2002
ekol-noos
korolivstvo
media-kr1
media-kr3

 

 

Монографії

 1. Потятиник Б., Лозинський М. Патогенний текст. Львів, 1996. 296 с.
 2. Екологія ноосфери. Львів, Світ. 1997. 144 с.
 3. Борис Потятиник „Медіа: ключі до розуміння”.

Тексти лекцій та навчальні посібники

 1. Тоталітарна журналістика. Львів,1992. 80 с.(5 друк арк.)
 2. Чотири теорії преси і українська журналістика. Львів- ,ЛДУ,1993. 16 с.(1 друк.арк.).
 3. Парадоксальне мислення в масовій комунікації. Львів,1993.20 с.(1,25 друк.арк.).
 4. Феноменологія Mass Media : Програма і методичні поради до курсу. Львів, ЛДУ, 1994. 12 с. (0,75 друк.арк.).
 5. Категорія успіху в масовій комунікації. Львів: ЛДУ, 1996 р. 8 с.
 6. Філософія масової комунікації (вступ). Львів: ЛДУ, 1998. 44 с.
 7. Якісна преса в Україні та за кордоном. Львів: ЛДУ, 1998. 8 с.
 8. Інтегроване інформаційне середовище у новітніх електронних ЗМІ. Вступна лекція до курсу “Новітні електронні ЗМІ”. Львів ЛДУ 1999. 8 с. (0,5 друк. арк.).
 9. Соціологія масових комунікацій. Навчальна програма вибіркового курсу магістерської програми із соціології. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка. 2002. 30 с.
 10. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Борис Володимирович Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 244 с.

Статті, опубліковані доповіді й тези виступів

 1. Філософсько-психологічна проблематика публікацій — фактор підвищення читацького інтересу// Журналістика і соціально-економічне прискорення.Зб.наук.праць.К.,УМК ВО.1988.С.129 – 137.(0,5 друк.арк.).
 2. Публіцистика і особистість //Українська журналістика – 89:Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції. К.,1990. С.7 – 8.
 3. Молодіжна преса крізь призму інформаційних запитів особистості// Вісник Лвівського університету: Серія журналістики.Вип.16.1990.С.43 – 47.(0,25 друк.арк.).
 4. Психологический механизм влияния тоталитарной журналистики на личность реципиента// Советская журналистика в 1990 году:Тезисы конференции.Часть 2. М.1991.С.82-85.(0.25 друк. арк.).
 5. Міф про дієвість // Журналіст України.1991.N4.С.12-13.
 6. Публіцистика і особистість (особливості впливу ЗМІ на особистість в умовах панування командно-адміністративної системи)//Українська журналістика-89: Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції. К.,1990. С.7-8 (0.1 друк.арк.).
 7. До питання функціонування тоталітарної журналістики // Українська журналістика-90: Тези доповідей ІІ Республіканської науково-практичної конференції. К., 1991. С.51-54.(0,25 друк. рк.).
 8. Парадоксальное мышление в современной публицистике// Новая пресса;проблемы становления и развития – Тезисы научно-практической конференции. Воронеж, 1991. С.50-53. (0.25 друк. арк.).
 9. За фанатами идеи идут ее циники// Журналист.1992.N4. С.25.
 10. Суспільно-державне коригування діяльності ЗМІ в умовах ринку // Засоби масової комунікації як форма бізнесу:Тези і виступи міжнародної науково-практичної
 11. конференції. К., 1992.С.51-53.(0.2 друк. арк.).
 12. Парадоксальне мислення в журналістиці// Українська журналістика і національне відродження.: Зб. наук.праць.К., 1992.С.19-27.(0,5 друк.арк.).
 13. Парадокс в публицистическом мышлении// Журналистика в 1991 году: Тезисы научно-практической конференции. Ч.2. М.,1992.С.18-19.
 14. Вільна преса – це вчорашній день західної журналістики// Журналіст України.1992.N 10.С.14-15.
 15. Парадоксальне мислення в сучасній публіцистиці// Журналістика:Преса.Телебачення. Радіо.:Міжвідомчий науковий збірник.1992. N 24.С.141-150.(0.5 друк. арк.).
 16. Парадоксальне мислення у філософії Г. Сковороди// Григорій Сковорода – український мислитель. Львів, 1992. С..38-39.
 17. Затекстовое пространство и его влияние на качество журналистского материала// СМИ в условиях информационного рынка: Тезисы конференции.Ч.3. М.,1993.С.14 – 15.
 18. Наша черга // Українське слово. 1992, N 12.
 19. Місія України // Українське слово. 1992. NN 13,14.
 20. Україна incognita //Українське слово. 1991, N 3.
 21. Російська проблема в психологічному вимірі //Українське слово. 1991, N 2.
 22. Астронавти з ГУЛАГу // Молода Галичина. 1990. 25 грудня.
 23. Не шукаймо ворогів серед своїх // Молода Галичина. 1991. 18 травня.
 24. Націоналісти не люблять Ісуса Христа? // Молода Галичина. 1991. 15 жовтня.
 25. Місія України у філософській публіцистиці // Вісник ЛДУ. Серія:Журналістика. Вип.18. 1993. С.42 – 45 (0,25 друк. арк.).
 26. Західні теорії преси і українська журналістика //Засоби масової інформацїї й утвердження державного суверенітету України: Матеріали науково-практичної конференції. Львів, “Світ”. 1993. С. 73 – 77.
 27. Pathogenic Text in Posttotalitarian Society: Publications of International Conference on Violence in the Media. New York, St.John’s University, 1994. 20 p. (1,25 друк. арк.).
 28. Екологія Масової комунікації як напрям досліджень: Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. Вип.1. Львів, 1994. С.179-187. (0.5 друк. арк.).
 29. Засоби масової комунікації в системі національного виховання// Матеріали науково-практичної конференції “Національне виховання молоді у навчальних закладах”. Львів, 1994 С.65 – 66 (0,12 друк. арк.)
 30. New Ukrainian leader: no ‘leap into the dark’// The Gazette. Cedar Rapids,Iowa. USA. 1994, August 7. P.5.
 31. What does Ukraine election mean?//The Dallas County News.Adel, Iowa. USA. 1994. August 11. P.13.
 32. На часі – екологія ноосфери (Вірус тексту)//Філософська і соціологічна думка. 1994. N 11-12. С. 218-226 (0.5 друк. арк.).
 33. Комерційна і посттоталітарна комунікація// Студії політологічного центру “Генеза”. 1995.N 2. С. 125-126 (0.25 друк.арк.).
 34. Патогенний текст у масовій комунікації // Вісник ЛДУ. Серія журналістики. Львів, 1995. Вип. 19. С.15-22. (0,5 друк. арк.).
 35. Формування національного інформаційного простору в Україні та за кордоном //Українська періодика: історія і сучасність. Доповіді та повідомлення третьої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 22-23 грудня 1995 р. Львів, 1995. С. 125-128 (0.25 друк. арк.).
 36. Чи не запровадити нам “здоровий журналізм” по-сінгапурськи? // Студії політологічного центру “Генеза”. 1995. N 4. С. 242-243 (0,25 друк. арк.).
 37. Чи здатний Рембо піднести дух нації?// Студії політологічного центру “Генеза”. 1995. N 5. С. 330-332 (0,25 друк. арк.).
 38. Чи є національним інформаційний простір України // Генеза-Експерт. 1996. N 2. С.21-24.
 39. Порнократія//Студії політологічного центру “Генеза”. 1996. N 1. С. 38-39 (0,25 друк. арк.).
 40. Заборонена інформація у каналах мас-медіа// Освіта і засоби масової інформації: тези доповідей. Львів, 1996. С. 17.
 41. Насильство на українському та зарубіжному екранах\\ Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. Вип. ІІІ-IV. Львів — 1997. 464 с. С. 274-282.
 42. Парадоксальне мислення як сучасна філософія спілкування (Чи прийде щось на зміну плюралізмові?)\\ Нова Україна і нова Європа: час зближення. Львів: Літопис. 1997. С. 146-156.
 43. Критерії якісної газети в проекції на українські медіа\\ Вісник Львівського університету. Серія журналістики. Вип. 20. 1997. С.31-33.
 44. Монстр на прізвисько Інтернет? – Універсум. 1998. N 9-10. – С. 46-47.
 45. Проблема свободи в масовій комунікації сучасної України \\ Українська періодика і сучасність. Львів, 1999. С. 256-259.
 46. Установка на нічию // Уникаючи апокаліпсису: Збірник статей та матеріалів з філософії масової комунікації. Львів, 1999. С. 15-37.
 47. Mass Media as a Self-Expanding Megamachine // Publications of the First Annual Convention of the Media Ecology Association. New York, Fordham University. 2000. P. 181-187.
 48. Масова комунікація в громадянському суспільстві// Громадянське суспільство як здійснення свободи: центрально-східноєвропейський досвід. Львів: ЛНУ. 1999. С. 114-120.
 49. Що таке медіаекологія? // Медіаекологія. Бюлетень Інституту екології масової інформації. № 1. Вересень-Жовтень. 2000. С. 2-4.
 50. реалії кінця ХХ ст. // Збірник праць кафедри української преси. Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2000. С. 249-255.
 51. Медіаекологія: з Америки до України // Культурологічні студії в сучасній Україні. Тези виступів конференції для випускників програм, спонсорованих урядом США. С. 9-10. Київ. 2000.
 52. Осердя екологічного руху має бути перенесене в ноосферу? \\ Медіаекологія. Бюлетень Інституту екології масової інформації. № 2. Січень. 2001. С. 2.
 53. Протигази медіаграмотності //Медіаекологія. Бюлетень Інституту екології масової інформації. № 2. Січень. 2001. С. 3-5.
 54. Нас нищить те, що ми любимо \\ РІЧ. 2001. № 3-4. С. 41.
 55. Філософія медіаекології // День. 2001. 20 квітня.
 56. Україні потрібна медіа-освіта // ЗВУ. 2001. 6 червня.
 57. Не такий чорт страшний, якщо глянути на нього крізь окуляр медіа-освіти // День. 2001. 15 червня.
 58. Заглядаючи у майбутнє // Нові шляхи комунікації. №1.2001. С.2-3.
 59. Ностальгія за всевіданням // Збірник праць кафедри української преси. Вип. 4-6. Львів: Видавничий ценнтр ЛНУ імені Івана Франка. 2001. С. 479-485.
 60. Інтернет і телебачення: повернення “глибини” // Нові шляхи комунікації. №2.2002. С.3-4 (повний текст статті в електронній версії видання www.new-ways.iatp.org.ua ).
 61. Reality Show у Мережі, телебаченні і в житті// Нові шляхи комунікації. №3.2002. С.4-5 (повний текст статті в електронній версії видання www.new-ways.iatp.org.ua ).
 62. Реабілітація пропаганди? // Українська періодика: теорія і сучасність. Доповіді та повідомлення сьомої Всукраїнської науково-теоретичної конференції 17-18 травня 2002 р. / За ред. М.М.Романюка. – Львів, 2002. – 740 с. С. 432-433.
 63. Медіа-освіта в контексті громадянського суспільства // Тези міжнародної конференції “освіта для майбутнього розвитку” Київ, Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. 2002. 128 с. С.90-91.
 64. Поняття “інтернет” через п’ять років перестане бути культовим слівцем // Нові шляхи комунікації. №4.2002. С.5-6. (повний текст статті в електронній версії видання www.new-ways.iatp.org.ua ).
 65. PR і демократія / Королівство кривих дзеркал: По той бік виборчих технологій. Львів: НВП “Ексітеп”, 2002. 48 с. С. 6-7.
 66. Не торкайся, небезпечно для психіки! Або чому я проти відродження пропаганди // Дзеркало тижня. 2002. 6 липня. С 19.
 67. Віртуальна оаза в пустелі реального // Оаза. 2002. №1. С. 28-48.
 68. Асиметричний удар – це все ж удар // Оаза. 2002. №2. С. 12-17.
 69. Виклики сторіччя: перебираючи варіанти відповідей, зупинімо погляд на медіа-освіті // Медіа-атака /Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Медіа-освіта як частина громадянської освіти”. Львів: Інститут медіаекології. 2002. С. 5-10.
 70. Габор Н. Англомовна американська преса: шлях до позитивного іміджу незалежної України (1991-1994 рр.) // Зб.праць НДЦ періодики. Вип.П.- Львів, 1995.
 71. Габор Н. Прогнозування у публіцистиці та його роль у формуванні політичного обличчя України // Зб.праць НДЦ періодики. Вип. ¾. – Львів, 1997.
 72. Габор Н. Національний стереотип: спосіб ідентифікації чи причина конфлікту? // Укр.періодика: історія і сучасність. Доповіді та повідомлення У Всеукр.наук.-теор.конфер.- Львів, 1998.
 73. Габор Н. Концептуальна публіцистика: пошуки істини чи інтелектуальні пастки? // Зб.статей та матеріалів “Уникнути апокаліпсису”. – Львів: 1999.
 74. Габор Н. Медіа-простір або міркування про те, як вижити в агресивному інформаційному середовищі // Матеріали конференції “Культурологічні студії в сучасній Україні”- Київ, 2000.
 75. Габор Н. Проблеми медіаграмотності у контексті інформаційного середовища держави.
 76. Габор Н. Постмодерн-постжурналізм- постреальність //Збірник праць кафедри української преси. Вип.4-6.Львів:Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка. 2001.С.458-463.
 77. Габор Н. До дискусії про журналістську освіту//Українська періодика: Історія і сучасність. Доповіді та повідомлення Сьомої всеукраїнської науково-теотретичної конференції. Львів, 2002. С.462-466.
 78. Габор Н. Всесвітня мережа обійдеться без нас//Нові шляхи комунікації. Ч.3. 2002. С.6-7 (Повна версія тексту див.:www.new-ways.iatp.org.ua).
 79. Габор Н. Картина медіасвіту із стереотипом посередині//Збірник есеїв Оаза. Ч.1. 2002. С.5-11.
 80. Габор Н. Медіаосвіта по-…//Тези Міжнародної конференції “Медіаосвіта як частина громадянської освіти”. Львів.2002. С.49-53.
 81. Габор Н. Не такий страшний чорт…//День. 2001. 15 червня. С.6.