З Інститутом співпрацюють:

  Віталій Конопля
  Науковий співробітник відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Спеціаліст з первісної археології, автор та співавтор понад 200 наукових публікацій
  Наталія Білас
  Кандидат історичних наук, асистент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки. Спеціаліст в галузі історії археологічної науки, середньовічної археології України, автор та співавтор 20 наукових публікацій

Наукові консультанти Інституту:

  Володимир Баран
  Член-кореспондент НАНУ, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту археології НАНУ
  Деонізій Козак
  Доктор історичних наук, заступник директора Інституту археології НАНУ, завідувач відділу слов`янської археології Інституту археології НАНУ