Бібліотека Інституту історичних досліджень нараховує 6 тисяч 700 видань. За десять років діяльності інституту зібрано чимало літератури, необхідної для наукової та дослідницької праці. Основні тематичні розділи присвяченні історії України, історії Росії, історії країн західної, центральної та південної Європи; політичним, соціальним та націотворчим процесам у світовій історії. Окремо зформована значна збірка полоністики, у якій зібрані видання з історії Польщі та українсько-польських відносин. Постійні контакти з зарубіжними інституціями забезпечують бібліотеку новими англомовними виданнями Гарвардського, Альбертського, Торонтського університетів. Також ми отримуємо наукові праці Києво-Могилянської та Острозької академії, Запорізького, Львівського Прикарпатського, Ужгородського університетів, Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Наукового товариства ім. Шевченка у Львові, Львівської Наукової бібліотеки ім. В.Стефаника, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського. Бібліотека поповнилася виданнями Польського літературного інституту у Парижі (“Kultura” і “Zeszyty historyczne”), “Journal of Croatian Studies” (Нью Йорку, 1960-1994 рр.), “Canadian Slavonic Papers” (1964-1998 рр.), “Hrvatska Revija” (Буенос-Айрес – Мюнхен, 1959-1988 рр.), “Беларускі гістарычны агляд” (Мінськ, 1994-1998 рр.) Зібрано окремі комплекти української еміграційної періодики “Визвольний шлях” (1962-1981 рр.), “Вісті комбатанта” (1962-1993 рр.), “Листи до приятелів” (1957-1964 рр.), “Український історик” (1971-2000 рр.), “Український самостійник” (1958-1975 рр.).
Каталог бібліотеки.