Проект “Регіоналізм і інтеграційні процеси в новітній Україні в історично-порівняльному контексті”. Науковий керівник – проф. Грицак. Проект фінансувався МОН України (2005–2006 рр.). Встановлено, що Україна є важливою лабораторією для вивчення національних і регіональних ідентичностей на Сході та Заході, зокрема у Львові та в Донецьку. Визначено соціальні та психологічні чинники формування ідентичностей у пострадянський період. Проект “Археографічне опрацювання та дослідження кореспонденції Івана Франка” (2011–2014 рр.), науковий керівник – проф. Грицак Я.Й. Кінцевий результат проекту – підготовка до друку академічного видання кореспонденції Івана Франка. Інститут став одним з двох головних осередків, на базі якого виконується канадсько-українська Програма досліджень модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. У рамках цього проекту започатковано серію науково-популярних видань “Спогади, щоденники, інтерв’ю”; два томи цієї серії уже побачили світ. Одним з найвагоміших здобутків Інституту є регулярне видання журналу “Україна модерна”, який є першим в Україні peer-review журналом у галузі гуманістики. Інститут веде і підтримує вебсайт журналу “Україна модерна”(http://uamoderna.com/), на якому регулярно (двічі на місяць) поміщуються матеріали з найбільш дискусійних питань історії України.