Інститут історичних досліджень проводить дослідження з історії України в загальному європейському і глобальному контексті з таких основних напрямків: історія суспільно-політичних рухів; інтелектуальна історія (включно з історією політичної думки та історією історичних досліджень); теорія та аналіз націотворчих процесів, формування національних ідентичностей, історія міжнаціональних взаємин. Інститут вважається одним з важливих наукових дослідних центрів у галузі біографістики, зокрема написання і підготовки до друку наукових біографій таких відомих українських діячів та вчених як Іван Франко, Михайло Зубрицький, Євген Петрушевич, Ярослав Пастернак, митрополит Андрей Шептицький, Іван Лисяк-Рудницький. Наукові співробітники Інституту провели велику дослідницько-пошукову роботу зі збору матеріалів та упорядкування наукового, публіцистичного, епістолярного доробку цих визначних історичних постатей України.