plan_clip_image002
Теперішня посада: старший науковий співробітник Інституту історичних досліджень
Львівського національного університету ім. Івана Франка.
Службова адреса:
Вул. Університетська, 1
Інститут історичних досліджень, кім. 318.
Львівський національний університет
Львів, Україна 79001.
Тел./фах
(0322) 40-35-70
e-mail: hentosh7@gmail.com
Місце і дата народження: Львів, Україна, 17 липня 1969.
Освіта:
1997 Захист кандидатської дисертації. Спеціальність – всесвітня історія.
1994 Сертифікат учасника літньої програми New School for Social Research (Нова школа
суспільних досліджень), Нью Йорк: „Democracy and Diversity“, (Краків, Польща).
1991 Львівський державний університет ім. Ів. Франка, 1986-1991
Диплом з відзнакою.
Досвід роботи:
2006 – до сьогодні старший науковий співробітник Інституту історичних досліджень
Львівського національного університету
1998-2000 науковий співробітник Інституту історичних досліджень Львівського
національного університету
1993-1998 молодший науковий співробітник Інституту історичних досліджень
Львівського державного університету
1991-1993 Львівський комерційний коледж – викладач історії України
Викладацький досвід:
2000-2001 Міжнародна Перекладацька майстерня Центру гуманітарних досліджень
ЛНУ, консультант перекладачів історичних текстів та науковий керівник двох слухачів.
1995-2004 Інтенсивна українознавча літня школа при Львівському університеті
організована разом з Канзаським університетом – курс “Історія Церкви і міжконфесійних
відносин в Галичині” (англійською мовою)
1998-2000 Магістерська програма Львівського національного університету, курс
“Держава, нація, націоналізм в історії Центрально-Східної Європи ХХ ст.”
1991-1993 Львівський коледж торгівлі і менеджменту (1991-1993 рр.)
курси: “ІсторіяУкраїни” та “Історія Української культури”
Професійні відзнаки, нагороди, закордонні стажування:
2008 – нагорода імені Лесі і Петра Ковалевих за книгу “Ватикан та виклики
модерності. Східноєвропейська політика папи Бенедикта XV та українсько-польський
конфлікт в Галичині 1914-1923”
2003-2004 Стажування в Гарвардському університеті (США) згідно програми
академічних обмінів ім. Фулбрайта.
1998-2000 Faculty Incentive Fellowship Program. Стажування в Гарвардському
університеті (США) згідно Трьохрічної програми організованої і спонсорованої
Інститутом відкритого суспільства (Нью-Йорк) та Американською агенцією інформації
(USIA).
1997 двомісячне стажування в Центр європейських студій (Рим, Італія).
1995 Дослідна стипендія від Канадського Інституту Українських Студій при
Альбертському університеті (Едмонтон, Канада)
Науково-дослідні проекти:
2009-2010 – індивідуальний дослідний проект “Нові ватиканські джерела до біографії
митрополита Андрея Шептицького”. Проект фінансово підтриманий Канадським
Інститутом Українських Студій Альбертського університету.
2004-2006 – індивідуальний дослідний проект (в межах робочого часу в університеті)
“Східна політика Ватикану та українсько-польський конфлікт в Галичині в 1914-1923 рр.”
2001-2003 Антологія перекладних статтей з гендерної тематики Гендерний підхід:
культура, історія, суспільство, ( вийшла друком в 2003 р.), редактор антології. Цей
проект частоково підтриманий Network of East-West Women (New York, USA).
2000-2001 Всеукраїнський Мегапроект :”Вища освіта: лідерство заради прогресу”,
координатор мегапроекту. Проект фінансово підтриманий міжнародним фондом
“Відродження”.
2000-2001 “Гендерна освіта як чинник формування громадянського суспільства” Проект
неурядової громадської організації Науково-дослідний центр “Жінка і суспільство” при
Інституті історичних досліджень ЛНУ. Проект фінансово підтриманий міжнародним
фондом “Відродження”.
1997-1998 “Історія двох міст: Етнічні та міжконфесійні відносини на українсько-
польському кордоні”- Grant of Research Support Scheme of the Open Society Institute. Higher
Education Support Programme. (№: 605\1996-1998рр). Проект здійснювався спільно з
Інститутом Південної і Східної Європи в м.Перемишль (Польща).
1996-1997 “Церква в житті суспільства. Етнічні та міжконфесійні відносини в
Галичині”(1772 1989) – проект організаційно забезпечений Львіською Богословською
Академією за фінансової підтримки єрископату Католицької церкви Німеччини.
1995-1996 “Ватикан і Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923 рр. згідно
документів Ватиканських архівів” – дослідний проект підтриманий Канадським
Інститутом Українських Студій, Альбертський університет.
Найважливіші конференції, наукові семінари:
2009 Міжнародна конференція “Митрополит Андрей Шептицький: людина Церкви,
суспільний діяч, провідник”. (Краків, Польща) – див. текст доповіді.
2009 Міжнародна конференція “Мирополит Андрей Шептицький: єрарх, пастир, пророк”.
(Львів, Україна). – див. текст доповіді.
2007 Конференція Міжнародної комісії вивчення історії Християнства (CIHEC): Religious
Space of East-Central Europe – Open to the East and the West.
2005 Міжнародна конференція Гарвардського університету та Центру Вудро Вільсона
“Cities after the Fall: European Integration and Urban History”
2004 Науковий семінар Гарвардського Українського дослідного університету
(Кембрідж, США)
2002 Міжнародна конференція Сьодеторн Гокскола Стокгольмського університету
“Зміни? Фемініність і маскулінність та конструювання гендеру в нових державах Східної
Європи” (Стокгольм).
2001 Науково-теоретична конференція “Історична освіта в університетах України: стан,
зміни, перспективи” (Львів)
2001 Науково-методичний семінар “Гендерна освіта: проблеми становлення” (Львів)
2000 Науковий семінар Гарвардського Українського дослідного університету
(Кембрідж, США)
1999 Щорічна конвенція Асоціації вивичення національностей (Нью Йорк)
1996 Українсько-польське засідання демократичного семінару (Львів)
1995 Політичний католицизм в країнах колишньої Австро-Угорської імерії. (Грац,
Австрія).
Основні наукові публікації:
Книги, посібники:
1. Ватикан та виклики модерності. Схіньоєвропейська політика папи Бенедикта XV та
українсько-польський конфлікт в Галичині в 1914-1923 рр. Львів, 2006. 456 с.
2. Гендерний підхід: історія, культура, суспільство. Під ред. Л. Гентош і О. Кісь О. Львів,
2003. 230 с.
3. Методичний посібник Програми навчальних курсів з гендерної проблематики.
Львівський університет. Львів, 2001, 32p. (у співавторстві Кісь О.,Джеджора О.,Середа В.)
Статті:
1. “Останні роки життя митрополита Шептицького за документами НКВС-КДБ
СРСР” (здано до друку в журнал “Україна Модерна”).
2. “Lviv in Search of Its Identity: Transformations of the City’s Public Space” (co-author
Bohdan Tscherkes), in: Cities after the Fall Communism. Reshaping Cultural Landscapes
and European Identity. / Edited by J. Czaplicka, N. Gelazis, B. Ruble. Woodrow Wilson
Center Press. Washington, D.C. 2009. P. 255-280.
3. “Життя і діяльність митрополита А. Шептицького в українських і польських
наукових видання протягом останнього десятиліття” Україна модерна # 8. Львів,
2003. P.179-210.
4. “Rites and Religions: Pages from the History of Interdenominational and Interethnic
Relations in Twentieth-Century Lviv”, in: Harvard Ukrainian Studies XXIV, 2002, 34 p.
5. “Джованні Дженоккі”. Довідник з історії України. Київ, 2001, с. 207.
6. “Михайло Тишкевич”. Довідник з історії України. Київ, 2001, с. 861
7. “Рецензійний огляд на I. Prizel. National, Identity and Foreign Policy. National Identity
and Leadership in Poland, Russia, and Ukraine. Cambridge, 1998”. Україна Модерна.
Львів,2001, Ч.6, с.185-191.
8. „Kanadyjski dychowny o. Josafat Jean – Ukrainski dyplomata”. Biuletyn Pоludniowo-
Wschodniego Instytutu Naukowego. # 6. Premyzsl, 2000, s. 48-60.
9. “Дипломатичні контакти Української Народної Республіки з Апостольською
столицею в 1919-1921 роках у контексті східної політики Римської курії”. Україна
Модерна. Львів,2000,Ч.4-5, с.163-187.
10. “Рецензійний огляд на R. Brubaker. Nationalism Reframed: Nationhood and the
National Question in the New Europe. Cambridge, Mass., 1996”. Україна Модерна,
Львів,1999,Ч.2-3, с.438-441.
11. “Ставлення Римського престолу до виникнення польсько-українського збройного
конфлікту в Галичині 1918 р.” Матеріали засідань Історичної та Археографічної
комісії НТШ в Україні. Львів, 1999 р., с.30-43.
12. “Якщо всі дороги ведуть в Рим… (Діяльність української надзвичайної
дипломатичної місії при Апостольському престолі в травні-липні 1919 р.”.
Політика і час (журнал Міністерства закордонник справ). 1997, Ч.5, с.76-79.
13. “Листи Симона Петлюри до графа Михайла Тишкевича”. Україна модерна. Львів,
1996, Ч.1, с. 157-172.
14. “ Die Griechisch-Katholische Kirche und die Ukrainische frage in Galizien in den yahren
1918-1923.“ Die Stellung der Romish-Katolischen Kirche und der Politische
Katolizismus in Osterreich und der Nachfolgestaaten. Graz, 1995, с199-205. (у
співавторстві з Турієм О.)
Володіння мовами:
Українська (рідна), Російська, Польська, Англійська – вільно
Італійська – добре, Французька – задовільно__