rudnyts-1

Пер. з англ. M. Бадік, У. Гавришків, Я. Грицака, А. Дещиці, Г. Киван, Е. Панкеєвої.
– Київ: Основи, 1994. – 554 с.

ББК 63.3(4Укр.) Л 63
ISBN 5-7707-6483-Х
ISBN 5-7707-6484-8
ISBN 1-895571-02-2

Відповідальний редактор: Франк Сисин
Упорядник: Ярослав Грицак

До першого тому “Історичних есе” визначного українського вчено­го, професора Альбертського університету (Канада) Івана Лисяка-Рудницького входять праці з української політичної та інтелектуальної історії.
Книжка розрахована на всіх, хто цікавиться історією України.