plan_clip_image002

CURRICULUM VITAE

НАРОДИВСЯ
3 серпня 1961 р., у селі Рясна Руська Яворівського району Львівської області.

ОСВІТА
Львівський політехнічний інститут, електромеханічний факультет, 1979-1984;

Львівський державний університет імені Івана Франка, історичний факультет, 1987-1993;

Львівський державний університет імені Івана Франка, аспірантура (історія), 1995-1999.

НАУКОВА СТУПІНЬ
кандидат історичних наук, Львівський національний університет імені Івана Франка. Канд. дисерт.: “Формування та діяльність представницьких органів влади ЗУНР-ЗОУНР (1918-1919 рр.)”.

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ
доцент кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка (2008).

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД
• майстер виробничого навчання СПТУ № 63, м. Львова (1984- 1988);
• вчитель історії Порічанської основної школи Яворівського району Львівської області (1988-1993);
• науковий працівник Львівського історичного музею (1995-1999);
• науковий працівник Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка (1995 – дотепер);
• науковий співробітник Південно-Східного Наукового Інституту у Перемишлі (Польща) (1999 – дотепер);
• завідувач Музею історії університету Львівського національного університету імені Івана Франка (2000-2001);
• доцент кафедри новітньої історії України. Львівського національного університету імені Івана Франка (2001-дотепер);
• декан гуманітарного факультету Українського католицького університету (з 1 вересня 2004 р. – дотепер).

НАУКОВІ ЗАЦІКАВЛЕННЯ
історія Галичини, історія української революції (1914-1923 рр.), історія Української Греко-Католицької Церкви

НАЙВАЖЛИВІШІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Міжнародний Конгрес Україністів (Одеса, 1999, Чернівці, 2002).
«Багатокультурне історіографічне середовище м. Львова (ХІХ – перша половина ХХ ст.) (Жешув, 2003, 2004).
Міжнародна наукова конференція «Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. До 90-річчя утворення (Львів; Івано-Франківськ; Чернівці, 30 жовтня–1 листопада 2008 р.).
Всеукраїнська наукова конференція «Соборність як чинник українського державотворення (до 90-річчя Акту Злуки)» (Київ, 21 січня 2009 р.).
ХVІІI загальний з’їзд істориків Польщі (Ольштин, 16–19 вересня 2009 р.).
Міжнародна наукова конференція «Вересень 1939 року. Львів і Львівщина між гітлерівським та сталінським тоталітаризмами (Львів, 23 вересня 2009 р.).
Міжнародна наукова конференція «Союз Пілсудський–Петлюра 1920 року: історичні обставини і сучасні інтерпретації» (Івано-Франківськ, 23–25 жовтня 2009 р.).
УЧАСТЬ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТАХ
1996-1997, “Формування ідентичностей і суспільні реалії в Естонії, Україні і Узбекистані” — міжнародний соціологічний проект при підтримці Центру російських та східноєвропейських студій Мічіганського університету (США);
1997-1998, “Історія двох міст: етнічні і міжконфесійні конфлікти на польсько-українському пограниччі” — міжнародний українсько-польський соціологічний проект.
2001-2003, «Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми». Науковий керівник – д-р істор. наук, проф. Зашкільняк Л. О., Тема держбюджетна № держреєстрації 0100V001410.
2001 – 2008, «Західна Україна в ХІХ-ХХ ст.: соціальний, політичний та культурний аспекти». Науковий керівник – д-р істор. наук, проф. Кондратюк К. К.
2003-2007, Міжнародний науково-дослідницький проект «Багатокультурне історіографічне середовище м. Львова (ХІХ – перша половина ХХ ст.)» спільно з Жешувським університетом (Польша). Науковий керівник – д-р істор. наук, проф. Зашкільняк Л. О.
2008–дотепер, «Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст.: формування, світогляд, професійна та громадська діяльність». Наук. керівник – д-р істор. наук, проф. Кондратюк К. К.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
Автор наукових статей, науковий редактор та співупорядник збірників матеріалів. Член редакційної ради наукового видання «Україна модерна.

Найважливіші публікації:
Павлишин О. Організація цивільної влади ЗУНР в повітах Галичини (листопад-грудень 1918 року) // Україна модерна.. – Львів, 1999. – Ч. 2-3. За 1997-1998 рр. – С. 132-193. www.franko.lviv.ua/Subdivisions/ um/um2-3/Statti/7-PAVLYSHYN%20Oleh.htm – 101k
Павлишин О. Підготовка аграрної реформи в ЗОУНР // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6:
Павлишин О. Соціально-політичний портрет українського проводу Галичини і Буковини в революції 1918-1919 рр. // Україна модерна. – Львів, 2000. – Ч. 4-5 за 1999-2000 рр. – С. 187-245. www.franko.lviv.ua/Subdivisions/ um/um4-5/Statti/8-PAVLYSHYN%20Oleh.htm – 101k
Павлишин О. Об’єднання УНР і ЗУНР: політико-правовий аспект (кінець 1918 р. – перша половина 1919 р.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2002. – Вип. 37 / 1. – С. 327-349.
Павлишин О. З історії впровадження григоріанського календаря у церковне життя українців: календарна реформа єпископа Григорія Хомишина // Україна модерна. Київ-Львів: Критика, 2002. – Ч. 7. – С. 7-68.
Pawłyszyn O. Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego do praktyki liturgicznej Kościola prawosławnego w Polsce w 1924 r. // Biuletyn Ukrainoznawczy. – Nr. 8. – Przemyśl, 2002, S. 105-113.
Павлишин О. Історіографія української революції 1917-1921 рр. // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / Колективна монографія за ред. Леоніда Зашкільняка. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – С. 168-183
Павлишин О. Львівщина в добу Західно-Української Народної Рекспубліки (1918–1919). Навчальний посібник / Інститут історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка; Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації. – Львів: Літопис, 2008. –224 с.
Західно-Українська Народна Республіка: Ілюстрована історія: Колективна монографія. Івано-Франківськ; Львів: Манускрипт, 2008. – 524 с. (у співавторстві з М. Кугутяком, М. Литвином та ін.)

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ

Відмінник народної освіти УРСР (1991).