plan_clip_image002

CURRICULUM VITAE

НАРОДИВСЯ
1975, м. Львів, Україна
ОСВІТА
1992–1997 історичний факультет Львівського Національного Університету імені Івана Франка
1982–1992 Львівська середня школа №51 імені Івана Франка

ДОДАТКОВІ КУРСИ
The HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching (ReSET), 3-річна літня школа “Rethinking Social Time and Space: National, Regional and (G)local Paradigms in Teaching Eastern and Central Europe”, (Славське, 2006, 2007, Вишків, 2008)
Семінар в Архівному тренінговому центрі Європейського університету в Санкт-Петербурзі “Архивы в современном обществе и их связь с современной наукой”, (Санкт-Петербург, Росія, 2002)
Зимова школа C.E.P “The new methods in teaching history” (Львів, Львівський Національний Університет, 2002)
НАУКОВА СТУПІНЬ
кандидат історичних наук, тема дисертації: “Генеральна греко-католицька духовна семінарія у Львові (1848–1914): інституційна та соціальна історія”, захист 13.05.2008
ТЕПЕРІШНЯ ПОСАДА
Молодший науковий працівник Інституту історичних досліджень Львівського Національного Університету імені Івана Франка, (2007 – дотепер)
Науковий співробітник Інституту Історії Церкви Українського Католицького Університету, (м. Львів, 1997 – дотепер)

НАЙВАЖЛИВІШІ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Українсько-польська конференція “Urzędy wladzy, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na piolsko-ruskim pograniczu etnicznym i kulturowym do roku 1914” (Окунінка, Польща, 2007)
Круглий стіл “200-ліття відновлення Галицької митрополії” (Львів, 2007)
Науковий семінар ІІЦ УКУ, (Львів, 2006)
Міжнародна конференція “The greek-catholic education, past, present and future”, (Клюж-Напока, Румунія, 2005)
XV Міжнародній конференції “Історія релігій в Україні” (Львів, 2005)
Міжнародна наукова конференція “Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: istorija ir tyrimai” (Шауляй, Литва, 2004)
Конференція: “Інституції Перемишльської землі від найдавніших часів до сьогодення” (Львів, 2002)

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Богословська освіта парафіяльного греко-католицького духовенства Галичини на зламі XVIII-XIX століть // Галицька митрополія 1303–1807–2007: Статті і матеріали / Ред. кол.: З. Білик, В. Гаюк, Я. Дашкевич, М. Кашуба, Л. Моравська, Л. Омельчук, І. Орлевич, І. Паславський, О. Сидор. – Львів: Вид-во Львівського музею історії релігії „Логос”, 2008. – С. 31-33.
Стаття: Делькевич Йосиф // Енциклопедія Львова. – Том 2 / За ред. А. Козицького. – Львів: Літопис, 2008. – С. 32-33 (У співавторстві з А. Козицьким).
Стаття: Дольницький Ісидор // Енциклопедія Львова. – Том 2 / За ред. А. Козицького. – Львів: Літопис, 2008. – С. 201.
Стаття: Діяльність студентських товариств Греко-католицької духовної семінарії у Львові (1849–1914) // Львів: місто – суспільство – культура. – Т. 6: Львів – Краків: Діалог міст в історичній ретроспективі / За ред. О. Аркуші і М. Мудрого. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск]. – С. 246–294.
Стаття: Das griechisch-katholischen priesterliche Generalseminar in Lviv (Lemberg) als Hauptbildungszentrum des ukrainischen Pfarrklerus im österreichischen Galizien in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. – Anfang des 20. Jhs. // Studa universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia Catholica 1. Series historia ecclesiastica. –Cluj-Napoca: Napoca Star, 2006. – No. 1. – S. 21–29.
Стаття: Інститути студентського самоврядування у виховній системі Генеральної греко-католицької духовної семінарії у Львові в 1848–1914 рр. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2005. – Львів: Логос, 2005. – Книга І. – С. 187–190;
Стаття: Від Бохенського до Боцяна: ректори Генеральної греко-католицької духовної семінарії у Львові (1848–1914) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 148–169;
Стаття: Греко-католицька духовна семінарія в Перемишлі та соціальне походження її випускників у середині ХІХ ст. // Перемишль і Перемиська земля протягом віків – 3: Інституції. Збірник наукових праць та матеріалів Міжнародної наукової конференції / Наукове товариство ім. Шевченка у Польщі, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Під ред. Степана Заброварного. Упоряд.: Степан Заброварний, Микола Литвин, Феодосій Литвин. – Львів, 2003. С. 294-296.
Стаття: Студентські товариства Греко-католицької духовної семінарії у Львові (1890–1914) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2003. – Вип. 7. – С. 320–334;
Рецензія: Anna Veronika Wendland. Die Russophilen in Galizien: Ukrainische konservative zwischen Österreich und Rußland, 1848-1914. Wien: Verlag der Österrichischen Akademie der Wissenschaften 2001. 644 p. // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. – Львів: Вид-во УКУ, 2003. – С. 309–321.
Рецензія: John-Paul Himka. Religion and Nationality in West Ukraine: the Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867-1900. McGill-Queen’s Univesity Press Montreal&Kingston London Ithaka 1999 // Україна модерна. – Ч. 6, Львів, 2001. – С. 178-181.

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ
Кандидат в дійсні члени Наукового Товариства імені Шевченка
МОВИ:
українаська (рідна), англійська, німецька (добре), польська, російська (вільно)
СІМЕЙНИЙ СТАТУС
Неодружений