Інститут літературознавчих студій створений на підставі рішення Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 20 березня 1996 року, протокол №18/3 як окремий науково-дослідний підрозділ Університету, що входить до складу Науково-дослідної частини Університету. Інститут ставить за мету дослідження української літератури (критики, історії та теорії письменства) у контексті східно- і західноєвропейського літературно-мистецького процесу.
Структура

Керівником Інституту є директор. Дослідження провадить колектив Інституту, що складається з головного наукового співробітника (за сумісництвом) та лаборанта. Вчена рада філологічного факультету розглядає основні питання наукової діяльності Інституту, результати наукових досліджень, які виконуються згідно з тематичним планом, рекомендує статті до публікації у наукових виданнях. Інститут організовує і здійснює, залучаючи вчених України, наукові конференції, «круглі столи», семінари, «читання» з метою консолідації філологічних кадрів на вирішення актуальних літературознавчих проблем. З Інститутом співпрацюють науковці вищих навчальних і наукових закладів Львова, України та зарубіжних країн. Наукову роботу в Інституті виконує 1 науковий співробітник – доктор філологічних наук, 1 лаборант.

Директор Інституту – доктор філологічних наук, головний науковий співробітник Сеник Любомир Тадейович