Інститут провадить дослідницьку, науково-організаційну та видавничу роботу.

Держбюджетна тематика:

РФ 15-Ф, “Українська національна ідея у літературних та фольклорних джерелах”. Наукові керівники – д-р філол. наук, проф. СалигаТ.Ю., д-р філол. наук, проф. Сеник Л.Т. №. ДР 0109U002097. Термін виконання: 2009–2011]

Міжнародне співробітництво:

Інститут підтримує контакти з україністами Інституту славістики ПАН (Варшава, Польща), відбувається активний обмін науковою літературою з закладами Краківського, Варшавського, Люблінського, Будапештського університетів.

Науковий семінар:

На базі Інституту літературознавчих студій, кафедри української літератури імені Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка та Науково-ідеологічного центру імені Дмитра Донцова (м. Дрогобич) створено систематичний літературознавчий семінар. Програма Семінару передбачає пошук відповідей на неоднозначні питання літературознавчого, естетичного, культурологічного і філософського сенсів. Сучасна ера поліфонізму неодмінно вимагає від сучасника також адекватного бачення амплітуди творчої природи. Водночас літературознавство вже віддавна розвивається у співдії з іншими сферами пізнання – філософією, історіософією, психологією, теоріями комунікації, націологією. Тому важливо ставити питання про перспективи розвитку сучасної науки про літературу. Українське суспільство, довгий час закрите від зовнішнього світу радянською цензурою, за останні майже 20 років раптово увібрало у себе велетенську масу культурно-естетичної інформації, яка багато в чому змінила нас. Але наскільки? Наскільки у плані рецепції літератури українство відійшло відсоцреалістичних канонів? Наскільки Україна культурно “просунулася” в Європу і що є критерієм європейськості? Наскільки вона здійснила проект національного відродження? Наскільки продуктивними і проникливими є сучасні методики пізнання літератури і наскільки вони змінили наше уявлення про світ художнього твору? Такі і подібні питання з’являються у свідомості сучасника і не завжди знаходять відповіді.