Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років (Хрестоматія за редакцією Л.Т.Сеника). В двох томах. – Львів, 2002.

Літературознавчі зошити. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – Вип. 1.

Літературознавчі зошити. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – Вип. 2-3.

Монографії

 • Ільницький М. Критики і критерії: Літературно-критична думка в Західній Україні 20-30-х рр. – Львів: ВНТЛ, 1998.
 • Ільницький М. Драма без катарсису. – Львів: Місіонер, 2000.
 • Cалига Т. Відлитий у строфи час. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001.
 • Сеник Л. “Роман опору. Український роман 20-х років: проблема національної ідентичності”. – Львів, Академічний експрес, 2002.
 • Сеник Л. Студії ліричної драми Івана Франка “Зів’яле листя”. – Львів, Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.
 • Сеник Л. De rebus publicis. Статті та есе. – Львів, Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.
 • Пастух Б. “Ранні романи Володимира Винниченка”. – Львів, Паїс, 2009.

Наукові публікації Інституту

 • Сеник Л. Національна ідентичність української літератури в умовах тоталітаризму: 30-ті роки і пізніше (проблема літературної опозиції) // ІІІ Міжнародний Конгрес україністів. Харків, 26–29 серпня 1996 р. Матеріали: Літературознавство / НАН України; Міжнародна асоціація україністів. – Київ: АТ “Обереги”, 1996. – С. 44–50.
 • Сеник Л. Роман опору і література трагічної свідомості // Слово і час. – 1996. – № 1. – С. 123–126.
 • Сеник Л. Форпост перемоги: Львів у 1986-1996 р.р. // Львів: історичні нариси. / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крипякевича. – Львів, 1997. – С. 611–638.
 • Сеник Л. Перший український утопійний роман // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України. Інститут українознавства ім. акад. І.Крип’якевича. Вип. 5. – Львів: 1998. – С. 549–559.
 • Сеник Л. До проблеми антигероя в українській прозі ХХ-го ст. // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Зб. наук. праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті, Львів, 23-25 жовтня 1998 р. Ч. 1. – Львів, 1999. – С. 710–714.
 • Сеник Л. Антитеза кари: гріх і покаяння в поезії Ігоря Калинця // Літературознавчі зошити. – ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2000. – Вип. 1 – С. 30–37.
 • Сеник Л. Ідейний заповіт Маркіяна Шашкевича в контексті духовности сучасної України // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 9. – Львів: 2001. – С. 620–628.
 • Сеник Л. “Чого являєшся мені?” Психологічний аналіз // Франкознавчі студії. Вип. 2. – Дрогобич, 2002. – С. 277–284.
 • Сеник Л. До проблеми інтерпретації особи автора в художній творчості (“Зів’яле листя” І.Франка). // Вісник філологічного факультету ЛНУ ім. І.Франка. Вип. 32. – Львів, 2003. – С. 100–106.
 • Сеник Л. Колабораціонізм в українській літературі ХХ-го століття. (Визначення проблеми) // П`ятий конґрес Міжнародної асоціації україністів. Літературознавство, кн. 2. – Чернівці, 2003. – С. 173–177.
 • Сеник Л. Василь Стефаник: погляд крізь століття // Дзвін. – 2004. – №. 5-6. – С. 146–148.
 • Пастух Б. Український роман опору в часі і поза часом // Дзвін. – 2004. – № 8. – С. 150 – 154.
 • Пастух Б. Поміж закономірностями та парадоксами [Рец. на кн.: Панченко В. В. Винниченко: Парадокси долі і творчості. – К., 2004] // Слово і Час. – 2005. – № 4. – С. 87–91.
 • Сеник Л. Мемуаристика УПА // “Муза і меч”: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. – Львів: 2005. – С. 35–42.
 • Сеник Л. Українська література ХХ-го ст.: погляд крізь століття // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка. Серія філологічні науки. Вип. 64, ч. ІІ. – Кіровоград: 2006. – С. 165–175.
 • Пастух Б. Володимир Винниченко і новий тип роману // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 67. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 225–231.
 • Пастух Б. “Шляхетного не підкупиш, мудрого не обдуриш, мужнього не залякаєш” // Літературознавчі зошити. – 2007. – № 2–3. – С. 308–311.
 • Сеник Л. Проблема “свого” і “чужого” в прозі Івана Франка / Любомир Сеник // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 160-річчю відкриття української словесності у Львівському університеті. – Львів, 2008. – С. 735–741.
 • Пастух Б. Володимир Винниченко і Дмитро Донцов: онтологічний конфлікт // Слово і час – 2008. – № 10. – С. 84–89.
 • Пастух Б. У просторі помежів’я [Рец. на С. Процюк. Канатохідці. – Івано-Франківськ: Типовіт, 2007] // Літературна Україна. – 2008. – 27 листопада. – С. 4.
 • Сеник Л. Франкова національна ідея / Любомир Сеник // Іван Франко і новітнє українство. Матеріали міжнародної наукової конференці Нагуєвицькі читання – 2008). – Дрогобич, 2009. – С. 127-134.
 • Сеник Л. Рання романістика Володимира Винниченка в науковій рецепції Богдана Пастуха // Богдан Пастух. Ранні романи Володимира Винниченка. – Львів: Паїс, 2009. – С. 154-158.
 • Сеник Л. Поет в антилюдській системі / Любомир Сеник // Дзвін. – 2009. – № 8. – С. 124–128.
 • Пастух Б. “Найбільше, що лякало його у священицькому званні – це втрата свободи у мисленні” [Гавриїл Костельник, “Ultra Posse. Вибрані твори”, видавництво “Ґражда”, 2008. – 400 с.]. / Богдан Пастух // Слово і час. – 2009. – № 3. – С. 113–114.
 • Пастух Б. Літературознавчі концепти Тараса Салиги [Салига Тарас. Воздвиження храму. – Львів: Світ, 2008. – 504 с.] // Слово і час. – 2009. – № 6. – С. 94–99.
 • Пастух Б. Рефлексії над прозою Любомира Сенника // Дзвін. – 2009. – № 3–4. – С. 143–145.