У березні 2001 р. Інститут археології спільно з кафедрою археології, античності і середньовіччя та музеєм археології провів у Львові-Яворові Міжнародну археологічну конференцію “Етногенез та рання історія слов`ян: нові наукові концепції на зламі тисячоліть.”

Метою форуму було відродження традицій археологічної науки у Львівському університеті, закладеної ще в середині ХІХ ст. На пленарних та секційних засіданнях розглядалися два блоки проблем: концепції і теорії етногенезу та ранньої історії слов’ян, в яких окреслені нові підходи у викристалізації слов’янського ядра в поліетнічних культурах першої половини І тис. н.е., міжетнічні взаємоконтакти, заселення слов’янами різних територій Центральної, Південної та Східної Європи; соціально-економічні, політичні, духовні і державотворчі процеси, що проходили в слов’янських спільнотах протягом другої половини І та на початку ІІ тис. н.е.

За підсумками роботи конфернції було опубліковано матеріали під однойменною назвою (“Етногенез та рання історія слов`ян: нові наукові концепції на зламі тисячоліть.”.-Львів, 2001. – 293 с.). В роботі взяли участь: В.Баран, Д.Козак, І.Винокур, Р.Терпиловський, Б.Магомедов, Я.Баран, В.Петрашенко, М.Филипчук, О.Осаульчук, Т.Милян, П.Довгань, Н.Стеблій, Р.Чайка, Я Онищук (Україна), В.Сєдов (Росія ), Л.Галушка ( Чехія ), А. Коковскі (Польща ), М. Тельнов (Молдова) та інші провідні спеціалісти з країн Центральної та Південно-Східної Європи.