Інститут європейської інтеграції Львівського національного університету імені Івана Франка було створено 2 жовтня 2000 р. Інститут займається вивченням інтеграційних процесів в Європі та досвіду країн Центральної та Східної Європи. Теми наукових досліджень ІЄІ – “Роль і місце України в процесах європейської інтеграції”, “Розширення Європейського Союзу: наслідки та перспективи для України” що, у свою чергу, визначає наступні напрями діяльності:

  • вивчення генези ідеї євроінтеграції та формування Європейського Союзу;
  • дослідження механізму функціонування ЄС;
  • вивчення досвіду політичної та економічної модернізації країн ЄС;
  • налагодження багатосторонньої співпраці в інформаційному просторі Європи;
  • вивчення проблем трансформації постсоціалістичних суспільств України та Польщі;
  • вивчення досвіду участі Польщі в європейських інтеграційних процесах;
  • аналіз розвитку співробітництва між Україною та Польщею в контексті входження України до європейських та євроатлантичних структур.
  • дослідження складних українсько-польських проблем у гуманітарній сфері – державної політики історичної пам’яті, збереження культурних цінностей та місць національної пам’яті тощо.
  • сприяння транскордонному співробітництву між східноєвропейськими державами.

Інститут налагодив наукові зв’язки з низкою закордонних інституцій, що працюють над суміжною науковою проблематикою. Зокрема, Європейським центром та факультетом менеджменту Варшавського університету; кафедрою європеїстики Ягеллонського університету; кафедрою європеїстики імені Жана Монне Щецінського університету; Інститутом Молдови Лейпцігського університету; Гельсінським університетом; Інститутом міжнародних відносин, міжнародного права та європейського права Іннсбрукського університету імені Франца Леопольда (Австрія); Фондом Конрада Аденауера (Німеччина); Центром студій європейської інтеграції  (Литовська Республіка) та Литовським Почесним Консульством у Львові; Фундацією імені Роберта Шумана (Варшава, Польща) та іншими. В рамках міжнародного співробітництва Інститутом було видано низку спільних наукових публікацій, організовано й проведено ряд конференцій і семінарів з проблем розширення інтеграційних процесів, глобалізації та їхнього впливу на суспільно-політичне життя в Україні. Зокрема, міжнародний науковий семінар на тему:”Нейтральні держави в процесі європейської інтеграції: Австрія та Україна. Порівняння”; круглий стіл “Між Сходом та Заходом: куди прямує Україна?”; міжнародну науково-теоретичну конференцію “Глобалізаційні та інтеграційні процеси в сучасному світі: виклики та шанси для України”; міжнародну наукову конференцію “Європейське право сьогодні: наука, освіта, практика”, міжнародний студентський семінар “Партнерство задля миру”, міжнародний круглий стіл “Програма Східного Партнерства – новий вимір відносин України та ЄС” та ін.
Працівники Інституту надають консультативну допомогу студентам факультетів міжнародних відносин, журналістики, філософського у написанні рефератів та наукових робіт з європейської тематики. Інститут надає також допомогу Студентській асоціації європейського права, Євроклубу ЛНУ та асоціації студентів-міжнародників “Молода дипломатія” та європейській асоціації студентів-правників ELSA у проведенні заходів з проблем європейської інтеграції.