photofacefun_com_1461654181

Микола Легкий (9 листопада 1968 р., с. Заланів Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл.) –кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту

у 1996-2022 роках.

По закінченні Мурованської (Пустомитівського р-ну) восьмирічної (1983) та Дублянської (Жовківського р-ну) середньої школи (1985) навчався на українській філології Львівського університету імені Івана Франка (1985–1992) та в аспірантурі Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (1992–1995). В Інституті франкознавства працює від 1996 року. 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка». За однойменну монографію (Львів, 1999) удостоєний премії НАН України ім. О. Гончара для молодих учених (2001). Від 1995 р. працює також в Інституті Івана Франка НАН України (старший науковий співробітник, завідувач відділу франкознавства).

Наукові зацікавлення – життєтворчість Івана Франка, а також проблеми історії та теорії літератури.

Автор понад 100 наукових публікацій (монографії, посібника, статей, розвідок, оглядів, рецензій тощо).

Публікації:

 1. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка. – Львів, 1999. – 160 с.
 2. Іван Франко [Українська література: програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести / УСЕ для школи. – Вип. 9]. – Львів; К.: Всеувито, 2001. – 64 с.
 3. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2008. – Т. 51: Прозові переклади. 1876–1912. – 988 с. (співупорядник).
 4. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2008. – Т. 52: Оригінальні та перекладні поетичні твори. – 1040 с. (співупорядник).
 5. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1876–1895. – 832 с. (співупорядник).
 6. Франко І. Покажчик купюр до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2009. – 336 с. (співупорядник).
 7. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2010. – Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916. – 1216 с. (співупорядник).
 8. Текст, контекст, інтертекст (Про інтертекстуальні зв’язки «Сойчиного крила») // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Зб. наук. праць. – К.; Л., 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 41–50.
 9. Галіп Теодот Мелетійович (С. 176–179); Кміт Юрій (С. 190–192); Мартович Лесь (С. 199–204); Мирний Панас (С. 204–214); Свидницький Анатоль (Анатолій) Патрикійович (С. 227–236); Черемшина Марко (С. 241–244) / Іван Франко і нова українська література: попередники та сучасники (ХІХ – початок ХХ ст.) // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Зб. наук. праць. – К.; Л., 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія.
 10. Наукові переклади Івана Франка. Проспект додаткових томів «Наукові переклади Івана Франка» [проспект – у співавторстві з А. Франком] // Іван Франко: тексти. Факти. Інтерпретації: Зб. наук. праць. – К.; Л., 2011. – Вип. І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 344–350.
 11. Іван Франко і Лесь Мартович: мотиви одного непорозуміння // Укр. літературознавство. – Львів: ЛНУ, 2011. – Вип. 74. – С. 157–163.
 12. Проза Івана Франка: проблеми класифікації // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. – Львів: ЛНУ, 2011. – Вип. 55. – С. 15–20.
 13. Художня проза Олени Пчілки (історико-літературний шкіц) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. – Вип. 21: Scripta manent: Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 483–491.
 14. Розсекречення таїн, або Осягнення мистецтва поетичного [Рец. на кн.: Лучук І. Мистецтво поетичне в дискурсі української лірики та письменницької критики: монографія. – Л.; К., 2012. – 444 с.] // Дзвін. – 2012. – № 8. – С. 147–149.
 15. Проза Наталії Кобринської (ідейно-естетична еволюція й поетика) // Укр. літературознавство. – Львів: ЛНУ, 2012. – Вип. 75. – С. 95–115.
 16. Іван Франко і Борис Грінченко: нові матеріали до мовно-літературної полеміки // Укр. літературознавство. – Львів: ЛНУ, 2012. – Вип. 76. – С. 32–59.
 17. До історії перекладів «Короледвірського рукопису» українською мовою: Маркіян Шашкевич та Іван Франко // Записки НТШ. – Львів, 2012. – Т. CCLXIII. – С. 130–138.
 18. «В поті чола»: поетика, естетика, рецепція // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. – Львів: ЛНУ, 2013. – Вип. 58. – С. 29–41.
 19. Від міфу до художньої філософії // Дронь К. Міфологізм у художній прозі Івана Франка (імагологічний аспект). – К.: Наук. думка, 2013. – С. 3–4.
 20. Сновидіння у Франкових сюжетах // Франко. Перезавантаження. – Дрогобич: Коло, 2013. – С. 115–127.
 21. Іван Франко та євреї: З приводу фальсифікату в журналі «Profil» // Літературна Україна. – 2013. – № 45. – 21. ХІ. – С. 2, 14 (підп.: М. Жулинський, Д. Павличко, І. Дзюба, Є. Нахлік, М. Легкий);
 22. Постать Тараса Шевченка в історико-літературних працях Івана Франка // Taras Şevcenko un apostol al neamului ucrainean. Тарас Шевченко – апостол українського народу. – Бухарест: RCR Editorial, 2013. – C. 96–102.
 23. «Апостолові праці»: універсалізм Франкового генія // Укр. літературознавство. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 78. – С. 15–24.
 24. У сфері Франкових концепцій [Рец. на кн.: Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка: монографія. –Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 466 с.] // Укр. літературознавство. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 78. – С. 336–339.
 25. Поетика повістки Івана Франка «Як Юра Шикманюк брів Черемош» // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. 40: Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 122–131.
 26. Техніка «потоку свідомості» в художній прозі Івана Франка // Питання літературознавства: науковий збірник. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – Вип. 90. – С. 98–108.
 27. Оповідання-притча Івана Франка «Терен у нозі»: поетика і семантика // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 2. – С. 62–72.
 28. Гуцульський триптих Франкової прози // Вісник Львівського університету Серія філологічна: Франкознавство. – Львів: ЛНУ, 2015. – Вип. 62. – С. 3–13.
 29. «Radovi apostola»: univerzalizam Frankova genija / Mykola Leğkyj // Ukrajinska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga ) / Uredio Jevgenij Paščenko. – Zagreb, 2015. – S. 295–305. S ukrajinskoga preveo Josip Ralašić.
 30. Проза Івана Франка початку ХХ ст.: проблема теодицеї // Слово і час. – 2015. – № 6. – С. 3–11.
 31. Повість Івана Франка «Захар Беркут»: спроба стереометричного прочитання // Spheres of culture. – Lublin, 2015. – Vol. XI. – P. 85–94.
 32. Проза Івана Франка: діалоги епох, діалоги культур // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Україністика: минуле, сучасне, майбутнє ІІІ. Literatura a kultura. Література та культура: Kolektivni monodrafie věnovaná 20. výroči zahájení výuku ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Колективна монографія, присвячена 20-річчю україністики на Філософському факультеті Університету імені Масарика в Брно. – Brno, 2015. – С. 153–162.
 33. Новелістика Олександра Кониського в контексті української прози 1880–1890-х років [Електронний ресурс] // philology.lnu.edu.ua / wp-content/uploads/2015/12 / Lehkyy_Mykola_Novelistyka_Konyskoho.pdf [Круглий стіл «Світлом науки і знання: До 115 річниці від дня смерті Олександра Кониського» (16 грудня [2015 р.])].
 34. Роман Івана Франка «Петрії і Добощуки»: поетика, естетика, рецепція в критиці // Укр. літературознавство. – Л.: ЛНУ, 2015. – Вип. 79. – С. 6–18.
 35. Віднайдена ідентичність [Рец. на кн.: Дуркалевич В. У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца. – Дрогобич: Коло, 2015. – 366 с.] // Укр. літературознавство. – Л.: ЛНУ, 2015. – Вип. 79. – С. 312–314.
 36. Три однойменні шевченкознавчі студії Івана Франка: аспекти, ідеї, концепції // Тарас Шевченко: Апостол правди і науки: М-ли Міжнар. наук. конф. – Л.: ЛНУ, 2015. – С. 257–269.
 37. Маловідомі твори Наталії Кобринської: поетика тексту // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним»: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ – ХХ ст.: Зб. наук. праць: До 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської; До 90-річчя від часу заснування Союзу Українок Америки. – Львів, 2015. – С. 37–48.
 38. Діалектика національного та регіонального у прозі Івана Франка // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 770: Слов’янська філологія. – С. 59–66.
 39. «Захар Беркут» Івана Франка: повість про минуле для майбутніх поколінь // Педагогічна думка. – 2016. – №. 2. – С. 3–8.
 40. Перехресними стежками Франкової прози // Франко І. Вибрані твори для шкільної молоді. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Т. 2: Проза. – С. 3–23.
 41. «Ім’я нове написане», або Про деякі нерозшифровані наймення у прозі Івана Франка // Слово і час. – 2016. – № 8. – С. 3–10.
 42. Проза [Івана Франка] [Електронний ресурс] // Франко Іван Якович.
 43. Проза Івана Франка: сенсаційна повість і скандальний роман // Записки НТШ. – Львів, 2016. – Т. CCLXIX: Праці філологічної секції. – С. 86–101.
 44. Танатопоетика прози Івана Франка: тривіалізація смерті // Toronto Slavic Quaterly. – 2016. – Вип. 58.
 45. Проза Івана Франка. Польськомовна рецепція в критиці та приватному листуванні // Київські полоністичні студії. – К.: Університет «Україна», 2017. – Т. ХХІХ: Іван Франко і польська культура. – С. 303–311.
 46. Повість про силу і мудрість [Передмова] // Франко І. Захар Беркут. – Харків: Фоліо, 2017. – С. 3–19; Примітки. – С. 241–245; Словничок маловживаних слів. – С. 246–250.