Юрій Горблянський народився 31. 03. 1973 в с. Липовиця Рожнятівського району Івано-Франківської області. Філолог-україніст. 1980-1990 – навчання в Долинській СШ-інтернат. 1990-1995 – студент філологічного факультету Львівського університету. 1995-2000 – учитель у Нижньобілківській ОШ та Верхньобілківській ЗОШ Пустомитівського району. 1997-2000 – аспірант кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського університету. З 2000 – провідний спеціаліст Центру громадських зв’язків (з 2010 – Інформаційно-аналітичного і профорієнтаційного центру) Львівського університету. З 2016 – провідний спеціаліст Інституту франкознавства Львівського університету. Співзасновник, заступник головного редактора і відповідальний секретар Всеукраїнського науково-освітнього журналу «Міфологія і фольклор» (з 2015 – фахове філологічне видання). Автор понад 60 наукових, літературно-критичних і публіцистичних публікацій. Співупорядник книг: 1. «Львівський національний університет імені Івана Франка під час виборів Президента України 2004 року» (Львів, 2005; у співпраці з Л. Бартіш); 2. «Patriae decori civibus educandis»: До 60-річчя від дня народження ректора Івана Олександровича Вакарчука» (Львів, 2007, у співпраці з Л. Бартіш, М. Любицькою); 3. Франко І. Вибрані твори для шкільної молоді. Т. 4 : Літературознавчі та фольклористичні праці  / передмова Івана Денисюка; упорядкування Ігоря Гунчика та Юрія Горблянського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 320 с.

Наукові зацікавлення: українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст., інтелектуалізм у художній літературі, теорія літератури, літературна критика, українська і світова література сучасності, франкознавство, мистецтво перекладу, мова і культура, естетика, філософія, культура мислення, культура пам’яті.

Вибрані публікації

Книга:
Миттєвості: Опівнічні роздуми, Статті. Есе. Полеміка. – Львів: ТзОВ “Дизайн-студія “Папуга”, 2013. – 254 с.

Статті:

 1. Специфіка автобіографізму роману А. Ю. Кримського «Андрій Лаговський» // Молода нація: Альманах. – К.: «Смолоскип», 1997. – № 5. – С. 41-47.
 2. Чеські преромантичні містифікації в інтерпретації А.Ю. Кримського // Матеріали Міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича (1-3 квітня 1998 року): У 2 т. – Т. ІІ. – Львів: «Літопис», 1998. – С. 85-91.
 3. Пошуки характерів у художній прозі А.Кримського // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів: «Світ», 1999. – Ч. 1. – С. 582-589.
 4. На підступах до «прози ідей»: Роман Агатангела Кримського «Андрій Лаговський» у контексті пошуків української прози з життя інтелігенції ХІХ – поч. ХХ ст. // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. VII. – Рівне: РДГУ, 1999. – С.44-55.
 5. Іпостасі любові у творчості В. Пачовського та А. Кримського // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. VII. – Рівне: РДГУ, 1999. – С.44-55.
 6. «Компендій» про Івана Франка (рубрика: «Вивчати україньку літературу за журналом «УСЕ для школи») / Рецензія на зшиток журналу про Івана Франка – автор Микола Легкий // Інформаційно-аналітичний часопис «Каменяр». – № 1 (лютий). – С. 7.
 7. Екзотичний аромат вірменської літератури, або слово про творчість Левона Хечояна у перекладах Анушавана Месропяна // «Слово і час». – 2002. – № – С. 83-85
 8. Мікродослідження народних перлин кримськотатарської любовної лірики. Рец. на: Гуменюк О. “Меджбур олдым мен бир гуле” – Взяла у бран мене троянда. Поетичний світ фольклорного пісенного жанру – макаму: Наукове дослідження. – Сімферополь: Світ, 2008. – 152 с. // Міфологія і фольклор. – 2008. – № 1: Жовтень – грудень. – С. 138-140.
 9. Інтелектуалізм у художній прозі Івана Франка та Агатангела Кримського //Іван Франко: дух, наука, думка, воля: матеріали Міжнародного наукового конґресу: У 2 т. – Львів, 2009. – Т. 2. – С. 688-694.
 10. Таємниця людяності та професіоналізму Івана Денисюка: до специфіки наукового мислення // Міфологія і фольклор. – 2010. – № 2 (6): Квітень – червень. – С. 16-25.
 11. «Кривава фієста сучасності» в одкровенні від Ліни Костенко (зауваги про «Записки українського самашедшого») // Слово і час. – № 5. – 2011. – С. 73-83. (Cпівавтор: Марина Кульчицька).
 12. Мозаїка світових абсурдів у «діяріуші людства» від Ліни Костенко (про роман «Записки українського самашедшого») // Дзвін. – № 3. – 2011. – С. 131-135. (Cпівавтор: Марина Кульчицька).
 13. «Коломийковий заповіт Маруні Дуплавки (довгожительки с. Липовиця Рожнятівського району Івано-Франківської області, 1902-1994)» // Міфологія і фольклор. – 2011. – № 2 (9): Квітень – червень. – С. 88-97.
 14. Про «вічну молодість» і «велику гармонію» вченого (штрихи до портрета професора Миколи Ільницького) // Микола Ільницький. – Вип. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 203-208. – (серія «Слово про вченого»).
 15. Колядки та віншування з села Липовиця Рожнятівського району Івано-Франківської області // Міфологія і фольклор. – 2012. – № 1 (10): Січень – березень. – С. 81-87.
 16. Він подарував нам «мрію»: літературний портрет Михайла Старицького і культурологічна актуальність біографістики // Таємниця слова: збірник наукових праць / Збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Любомира Сеника / Серія: Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Вип. 12. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 102-119. (Cпівавтор: Марина Кульчицька).
 17. Навіщо дáйни? Роздуми про “мініатюрну” фольклорну філософію життя латиського народу / рецензія на: Дайни: Латиські народні пісні / Упорядкував і переклав з латиської Юрій Садловський. – Львів: “Астролябія”, 2011. – 128 с. // Міфологія і фольклор. – 2012. – № 2-3 (11): Квітень – вересень. – С. 131-136.
 18. Мова про мову та про нас у ній (майже-памфлет) // Дзвін. – 2013. – Число 3 (821): Березень. – С. 105-111.
 19. Мистецький факт і його рецепція (стан сучасної літературної критики як рефлекс “перерваного” діалогу поколінь) // Дзвін. – 2013. – Число 7 (837): Липень. – С. 124-129.
 20. Народні криптадії-мініатюри із Бойківщини: pro et contra // Міфологія і фольклор. – 2014. – № 1-2 (16): січень – червень. – С. 120-136.
 21. Фольклорний код літературознавчих студій Івана Денисюка // Міфологія і фольклор. – 2014. – № 3-4 (17): липень – грудень. – С. 18-24.
 22. “Я вже знаю дорогу…”: роздум про життя і смерть, про Богдана Сольчаника та його книгу “Кухні мого покоління” (Київ –Львів: ТзОВ “Дизайн-студія “Папуга”, 2014. – 76 с.) // Дзвін. – 2015. – № 6. – С. 172-175.
 23. Дослідниця згармонійованих екстрем (ювілейна сильветка на пошану Лариси Бондар) // Дзвін. – 2016. – № 6.
 24. Систематик філософської думки: про Ігоря Захару та його лекційний компендій “Українська філософія” (Львів, 2014) //Вісник Львівського університету. Серія філософська. – 2017. – Вип. 18. – С. 224-229.
 25. Іван Франко та Агатангел Кримський у перехресних оцінках// здано до друку.