Львів – 2014

ЗМІСТ

 ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ

Святослав ПИЛИПЧУК. «ТИСЯЧНІ ЗВ’ЯЗУЮЧІ ОГНИВА»: СПІВВІДНОШЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ ТА ЛІТЕРАТУРИ В НАУКОВІЙ АРГУМЕНТАЦІЇ ІВАНА ФРАНКА

Роксолана ЗОРІВЧАК. СПРИЙНЯТТЯ ТВОРЧОСТІ ТА ОСОБИСТОСТІ ІВАНА ФРАНКА ЯК СИМВОЛУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ УКРАЇНИ В АНГЛОМОВНОМУ СВІТІ

Микола ЛЕГКИЙ. «АПОСТОЛОВІ ПРАЦІ»: УНІВЕРСАЛІЗМ ФРАНКОВОГО ГЕНІЯ

Олексій ВЕРТІЙ. ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО ІВАНА ФРАНКА В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОПІЗНАННЯ ТА САМОУСВІДОМЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

Валерій КОРНІЙЧУК. ДО ДЖЕРЕЛ «ПРИТЧІ ПРО ПРИЯЗНЬ» ІВАНА ФРАНКА

Володимир ПРАЦЬОВИТИЙ. ЕСТЕТИЧНА ФУНКЦІЯ ХРОНОТОПУ В ТРАГЕДІЇ «УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ» ІВАНА ФРАНКА

Марта КАЛИНЯК. УРБАНІСТИЧНА ТОПОНІМІКА ФРАНКОВОЇ ПРОЗИ: ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕАЛЬНОГО ТОПОСУ В ХУДОЖНІЙ

Галина ГУРАЛЬ. РОЛЬ МАСКИ В СЦЕНАРІЇ ЛЮБОВНОЇ АФЕРИ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА «МАНІПУЛЯНТКА» І «РІЗУНИ»)

Марія ЛАПІЙ. ІДЕЯ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ У ПЕЙЗАЖНОМУ ДИСКУРСІ ІВАНА ФРАНКА

Марія КОТИК-ЧУБІНСЬКА. ВІРШ ЯК ЗАПРОШЕННЯ ДО ТАНЦЮ («АХ КОБ Я БУВ МУЗИКАНТОМ…» ІВАНА ФРАНКА)

Ірина ГОРОШКО. «СКОМПЛІКОВАНИЙ ПАРАЛЕЛОГРАМ СИЛ»: ЛЮБОВНИЙ СЮЖЕТ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА

Христина ВОРОК. СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНА ФУНКЦІЯ СНОВИДІНЬ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА

Іван ВЕЧОРКІН. ПРОЗА ІВАНА ФРАНКА: ІДІОСТИЛЬОВІ ПРОЯВНИКИ

Володимир МИКИТЮК. «ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ ЧИ ЛІТЕРАТУРА? «ГІРЧИЧНЕ ЗЕРНО» ЯК КВІНТЕСЕНЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ МЕМУАРІВ ІВАНА ФРАНКА

 

КОНТАКТИ. РЕЦЕПЦІЇ. ПАРАЛЕЛІ

Алла ШВЕЦЬ. ІВАН ФРАНКО ‒ НАТАЛІЯ КОБРИНСЬКА ‒ МИХАЙЛО ПАВЛИК: КОНСЕНСУСИ ТА КОНТРОВЕРЗИ

Сергій МИХИДА. ЄВГЕН МАЛАНЮК ПРО МОТИВ ДВІЙНИЦТВА В ІВАНА ФРАНКА: ПСИХОПОЕТИКАЛЬНИЙ ВИМІР

Віталій НАЗАРЕЦЬ. РІЗНОВИДИ ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВИХ АДРЕСАТІВ В АДРЕСОВАНІЙ ЛІРИЦІ ІВАНА ФРАНКА

Марта ДРОГОМИРЕЦЬКА. ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ У МАЛІЙ ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА Й АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО

Наталія ЗІНЧЕНКО. «ВІН БУВ … ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКИМ ПИСЬМЕННИКОМ… ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ»: ІВАН ФРАНКО ПРО ІДЕОЛОГІЧНІ ТВОРИ ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

Ірина ШУТКА. ЗАСАДНИЧІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ПРИНЦИПИ ІВАНА ФРАНКА В ОЦІНЦІ ОКСАНИ ПАХЛЬОВСЬКОЇ

Андрій ПЕЧАРСЬКИЙ. ІВАН ФРАНКО – МО ЯНЬ ( 莫言 ):ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ПОШУКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ДІАЛОГУ

 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Ярема КРАВЕЦЬ. ФРАНЦУЗЬКА ПОЕЗІЯ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ І ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА ФРАНКА

 

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Святослав ПИЛИПЧУК. «ПЕРВІСНІ ФОРМИ КНЯЗІВСЬКО-ЛИЦАРСЬКОГО ЕПОСУ»: БИЛИНОЗНАВЧІ ЗАУВАГИ ІВАНА ФРАНКА

Жанна ЯНКОВСЬКА. СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОЛЬКЛОРИЗМУ МАЛОЇ ПРОЗИ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША ТА ІВАНА ФРАНКА (ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВДО КОМПАРАТИВНИХ СТУДІЙ)

Наталія БОБРОВНИЦЬКА. УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ВІРШУВАННЯ У ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ СТУДІЯХ ІВАНА ФРАНКА

Богдан КРІЛЬ. ВІДОБРАЖЕННЯ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ БАЛКАНСЬКИХ НАРОДІВ ПРОТИ ТУРЕЦЬКОГО ПОНЕВОЛЕННЯ У ФОЛЬКЛОРІ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВ ІВАНА ФРАНКА)

Богдан ВОЛОС. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОШУКИ ФРАНКА-ФОЛЬКЛОРИСТА (НА МАТЕРІАЛІ «СТУДІЙ НАД УКРАЇНСЬКИМИ НАРОДНИМИ ПІСНЯМИ»)

 

МОВОЗНАВСТВО

Юрій РИМАШЕВСЬКИЙ. ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ»: КОНТЕКСТ ПРАЦЬ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА ТА ІВАНА ФРАНКА

Ольга ІЛИК. ВПЕВНЕНІСТЬ І СУМНІВИ У ЗБІРЦІ ІВАНА ФРАНКА «НА ЛОНІ ПРИРОДИ ТА ІНШІ ОПОВІДАННЯ» (НА МАТЕРІАЛІ КОРПУСУ ДИСКУРСИВНИХ СЛІВ) ОСОБИСТІСТЬ. ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. ДОЛЯ

Олег ШАБЛІЙ. КУРІВЕЦЬКИЙ ЕПІЗОД У ЖИТТІ ІВАНА ФРАНКА

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Роман ГОРАК, Яна ГАЛАБУРКА. НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАД І НЕВІДОМІ ЛИСТИ АДОЛЬФА АТЛАСА ДО ІВАНА ФРАНКА

Микола ЗИМОМРЯ, Роман ГОРАК. ЛИСТИ ГЕОРГА АДАМА ДО ІВАНА ФРАНКА

 

РЕЦЕНЗІЇ

Микола ЛЕГКИЙ. У СФЕРІ ФРАНКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ

Святослав ПИЛИПЧУК. У ПОШУКАХ «ОСТАНКІВ ПЕРВІСНОГО СВІТОГЛЯДУ»