Львів – 2011 

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ

Ярослава Мельник. ДВА “СЛОВА” ДАВНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА (“СЛОВО О ЛАЗАРЕВh ВОСКРЕСЕНІИ” І “СЛОВО О ЗБУРЕНЮ ПЕКЛА”): ПРИЧИНКИ ІВАНА ФРАНКА

Ярослав Гарасим. ІВАН ФРАНКО: ФІЛОСОФІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПОСТУПУ

Любомир Сеник. УКРАЇНА У ВІЗІЇ ІВАНА ФРАНКА МІЖ ЗАХОДОМ І СХОДОМ

Олексій Вертій. ІВАН ФРАНКО І НАЦІОНАЛЬНЕ САМОУСВІДОМЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ

Василь Будний. ДВА МАНІФЕСТИ НОВІТНЬОГО ПИСЬМЕНСТВА: “ЧЕСЬКА МОДЕРНА” ЙОСЕФА СВАТОПЛУКА МАХАРА ТА ІНШИХ І “СЛОВО ПРО КРИТИКУ” ІВАНА ФРАНКА

Людмила Полякова. СТАТТЯ ІВАНА ФРАНКА “СТАРЕ Й НОВЕ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ” (ДО ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНИ)

Іван Лучук. ІВАН ФРАНКО ПРО МИСТЕЦТВО ПОЕТИЧНЕ: ДИСКУРС ЛІРИКИ

В’ячеслав Артюх. ПОЗИТИВІЗМ В ІСТОРІОСОФІЇ ІВАНА ФРАНКА

Юлія Цар. ПРОБЛЕМА ЧИТАЧА ТА РЕЦЕПЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ У ПРАЦЯХ ОЛЕКСАНДРА ПОТЕБНІ, ІВАНА ФРАНКА ТА ОЛЕКСАНДРА БІЛЕЦЬКОГО

Оксана Новоставська. СИНОНІМІЯ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ ІВАНА ФРАНКА

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

Зенон Гузар. ПОЕМА ІВАНА ФРАНКА “ЦІЦЕРОН І ФІЛІСК”: АНТИЧНА ІСТОРІОГРАФІЯ – ПОЕТИЧНА ІДЕЯ

Катерина Дронь. “ТУТ ЦІЛИЙ ВІК МУСЯТЬ ЖИТИ І ВМИРАТИ ЛЮДИ”: МІФОЛОГІКА ДЕСКРИПЦІЇ ХАТИ (ДОМУ) У ФРАНКОВІЙ ПРОЗІ

Лідія Вербицька. ВОДА В ПОЕТИЧНОМУ СВІТІ ІВАНА ФРАНКА: ФІЛОСОФСЬКА СИМВОЛІКА СТИХІЇ НА РІВНІ МАКРО- ТА МІКРОКОСМУ

Марія Лапій. ФЛОРИСТИЧНІ ТА АНІМАЛІСТИЧНІ ОБРАЗИ ЯК ПОЛІЕСТЕТИЧНІ ХУДОЖНІ КОДИ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗИ ІВАНА ФРАНКА)

 

КОНТАКТИ

Василь Івашків. ДРАМАТУРГІЯ МАРКА КРОПИВНИЦЬКОГО В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ІВАНА ФРАНКА

Микола Легкий. ІВАН ФРАНКО І ЛЕСЬ МАРТОВИЧ: МОТИВИ ОДНОГО НЕПОРОЗУМІННЯ

Євген Нахлік, Оксана Нахлік. В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ОРБІТІ ІВАНА ФРАНКА: ІВАН КОПАЧ

Алла Швець. “НАШІ ПОГЛЯДИ, ЗМАГАННЯ, ІНТЕРЕСИ ТАК З СОБОЮ БЛИЗЬКІ…” (ІВАН ФРАНКО ТА НАТАЛІЯ КОБРИНСЬКА В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ)

Ірина Яремчук. ФРАНКОВА ПРИСУТНІСТЬ У ЛІТЕРАТУРНІЙ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ

Лариса Козак. ВАСИЛЬ ЩУРАТ ТА ІВАН ФРАНКО: З ІСТОРІЇ ОСОБИСТИХ І ТВОРЧИХ ВЗАЄМИН

 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Ярема Кравець. ІВАН ФРАНКО ТА ІСПАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Іван Теплий. НАУКОВИЙ ПЕРЕКЛАДНИЙ ТЕКСТ ІВАНА ФРАНКА: ТЕМАТИКА І ПРОБЛЕМАТИКА

 

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ СТУДІЇ

Ганна Сокіл. ФОЛЬКЛОРИСТИКА ІВАНА ФРАНКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕПІСТОЛЯРІЮ

Ігор Гунчик. ЕКСПРЕСИВНІ ФОЛЬКЛОРНІ ОКАЗІОНАЛІЗМИ У РОМАНІ ІВАНА ФРАНКА “ОСНОВИ СУСПІЛЬНОСТІ”

Святослав Пилипчук. ДУМОЗНАВСТВО ІВАНА ФРАНКА

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Олександра Салій. ПРИЗАБУТА РОЗВІДКА ЛЕОНІДА БІЛЕЦЬКОГО (ПРИЧИНОК ДО ВИВЧЕННЯ “ГУЦУЛЬСЬКОГО ТЕКСТУ” В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ)

Ірина Капанайко. ІВАН ФРАНКО ПРО ПРАВОПИСНУ СИСТЕМУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ШПАЛЬТАХ ПОЛЬСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ (ПЕРЕКЛАДИ ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ ТА ЗАМІТОК)