Львів – 2019

Інтерпетація Франкового тексту

Микола Легкий РОМАН ІВАНА ФРАНКА “ПЕТРІЇ І ДОБОЩУКИ”: ДО ГЕНЕЗИ СЮЖЕТУ

Роман Голик МІСТО РАДОСТЕЙ І СТРАЖДАНЬ: ЛЬВІВ У ХУДОЖНЬОМУ, НАУКОВОМУ, (АВТО)БІОГРАФІЧНОМУ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСАХ ІВАНА ФРАНКА

Флорій Бацевич ОПОВІДАННЯ ІВАНА ФРАНКА “МИКИТИЧІВ ДУБ”: СПРОБА ПСИХОСЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ ОБРАЗІВ ГЕРОЇВ

Святослав Пилипчук ПІД КРОНОЮ “МИКИТИЧЕВОГО ДУБА”: ФОЛЬКЛОРНИЙ ЛЕЙТМОТИВ ФРАНКОВОГО ОПОВІДАННЯ

Теорія та методологія

Любомир Сеник ПСИХОЛОГІЗМ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ІВАНА ФРАНКА В КОНТЕКСТІ НОВИХ ЕСТЕТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ: НОВЕЛИ “СИН ОСТАПА”, “МІЙ ЗЛОЧИН”, “НЕНАЧЕ СОН”

Галина Яструбецька “ФРАНКО НІКОЛИ НЕ БРАВ НА СЕБЕ ТОЇ РОЛІ, ЯКУ ВІДВАЖНО ПРИЙНЯВ СЕМЕНКО-ЕСТЕТ” (МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ): ЩЕ РАЗ ПРО ЕКСПРЕСІОНІЗМ У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА

Ivan Teplyy THE FOREIGN-LANGUAGE DISCOURSE OF IVAN FRANKO: CREATIVE REVERBERATIONS

Мовознавство

Наталія Фарина МОВНА ПРАКТИКА ІВАНА ФРАНКА В АСПЕКТІ КОДИФІКАЦІЇ СИНТАКСИЧНИХ НОРМ

Особистість. Творчий шлях. Доля.

Євген Нахлік УЧАСТЬ ІВАНА ФРАНКА У ЛЬВІВСЬКИХ ЗАХОДАХ ДО ЮВІЛЕЇВ ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО (1888, 1898)

Михайло Глушко ІВАН ФРАНКО – ІНІЦІАТОР ТА УЧАСНИК НАРОДОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ 1904 РОКУ

Роман Горак З ДНА

Наталя Тихолоз ПЕТРО ФРАНКО: ДО ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Контакти. Рецепції. Паралелі.

Ростислав Чопик МІЖ ФРАНКОМ І СКОВОРОДОЮ: КОРДОЦЕНТРИЧНІ ЗАСАДИ ПІЗНАННЯ ДОШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ПЕРІОДУ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА

Марта Дрогомирецька ПРОЗА ІВАНА ФРАНКА У ТВОРЧІЙ РЕЦЕПЦІЇ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО

Дмитро Боклах ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ТИПИ ЛОКУСІВ МІСТА У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ПОЕТИКА ХУДОЖНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТОПОСУ

Публікації

Роман Горак ЛИСТИ ЖУРНАЛУ “AM FREMDEN ZUNGEN” ДО ІВАНА ФРАНКА

Роман Горак ЛИСТИ МІХАЕЛЯ ГАБЕРЛАНДТА ДО ІВАНА ФРАНКА

Яким Горак ЛИСТИ ДО ІВАНА ФРАНКА ТА СТАТТЯ ПРО НЬОГО РОМАНА СЕМБРАТОВИЧА

Ольга Нижник НЕВІДОМИЙ СПОГАД ТАРАСА ФРАНКА “ЯК ФРАНКО З СИНАМИ СПОРИВ”

Ірина Роздольська “ПЕРША ЛЮБОВ ІВАНА ФРАНКА”: СТАТТЯ АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ВОЗНЯКА І ЇЇ ПРОДОВЖЕННЯ

Рецензії

Юрій Горблянський МАГІЧНА ПОЛІФОНІЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ПОШУКІВ НА ГУЦУЛЬСЬКОМУ ПЛЕНЕРІ