Львів – 2010 

ЗМІСТ

СВІТОГЛЯД 

СЕНИК Любомир. Франків націоналізм.

ПАВЛЮХ Марія. Іван Франко і жіночий рух Галичини.

СТУДІНСЬКИЙ Володимир. Економічний аспект творчості Івана Франка (спроба системно-порівняльного аналізу).

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ 

ГОЛОД Роман. Синтез імпресіонізму та натуралізму як стильова домінанта франкового оповідання “У столярні”.

КОБЗЕЙ Наталя. Поетика натуралізму у творах Івана Франка та Володимира Винниченка на кримінальну тематику: порівняльно-типологічний аспект.

ГОЛЬБЕРГ Марк. Оповідання Івана Франка “Борис Граб”. До проблеми: Іван Франко про читача і читання.

ВЕРБИЦЬКА Лідія. Архетип матері-природи в поетичній творчості Івана Франка.

ЗАРИЦЬКА Людмила. Поетика листів Івана Франка до Ольги Рошкевич у контексті інтимного листування українських письменників.

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

ГУЗАР Зенон. Опозиція на рівні образів-персонажів (“Маніпулянтка” – “Між добрими людьми”).

СКОЦЬ Андрій. Поезія Івана Франка “Ніч. Довкола тихо, мертво…” (Спpоба психологічного мікроаналізу).

ДАНЬКО Оксана. Драматичний етюд Івана Франка “Чи вдуріла?”: особливості психологічного портрету. 

 

МОВОЗНАВСТВО

ЦІХОЦЬКИЙ Іван. Франкознавчі дослідження кафедри української мови Львівського університету (наукові традиції і перспективи).

СОКІЛ Наталія. Мікротопоніми Франкового села.

 

ВИДАВНИЧА СПРАВА

МЕЛЬНИК Ярослава. “Урятовані із хвиль забуття”: Іван Франко як видавець давніх українських пам’яток.

ШВЕЦЬ Алла. До історії одного видавничого проекту (Іван Франко та Олександра Озаркевич).

КАЛІНІНА Антоніна. Південноукраїнські альманахи кінця ХІХ – початку ХХ століття в оцінці Івана Франка.

 

КОНТАКТИ

ЯСІНОВСЬКИЙ Андрій. Іван Франко і Карл Крумбахер.

МУРАНЕЦЬ Тетяна. “Колосальне всеобіймаюче око всієї України” (Іван Нечуй-Левицький в оцінці Івана Франка).

ЯРЕМЧУК Ірина. Франкова присутність у художній прозі Галини Тарасюк. 

 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

ТЕПЛИЙ Іван. Німецькомовна поетична Шевченкіана Івана Франка.

 

ФОЛЬКЛОР

СОКІЛ Василь. Один літописний сюжет у переспівах та коментарях Івана Франка: сучасна інтерпретація.

СОКІЛ Ганна. “Будити нову охоту до збирання творів народних” (“Житє і слово” в едиційній практиці Івана Франка).

ДЕМЕДЮК Марина. Казковий наратив як виразник етносоціокультурної та етнорегіональної своєрідності українців (за матеріалами “Галицьких народних казок” в упорядкуванні Івана Франка).

КОВАЛЬ Галина. Естетика календарно-обрядової пісні з погляду Франкової концепції.

КАЧМАР Марія. Українська етіологічна легенда на сторінках часопису “Житє і слово”.

ПИЛИПЧУК Святослав. “Шукання в орієнті”: міграційна школа у рецепції Івана Франка.

 

ПУБЛІКАЦІЇ

МЕЛЬНИК Ярослава. “Без батька, без матері”. Антін Петрушевич: сильветка Івана Франка.

ФРАНКО Іван. О. Антін Петрушевич. Ювилейна сильветка.

ФРАНКО Іван. Віршороб Голопупенко. До істориї ювилея.

ФРАНКО Іван. “За что старика обидhли?”.

ФРАНКО Іван. Без батька, без матери.