Львів – 2008 

ЗМІСТ 

МАЛОВІДОМІ МАТЕРІАЛИ

ГОРАК Роман, ГОРАК Іван. Дисертація. Листи Ватрослава Ягича до Івана Франка.

ГОРАК Роман. Цілком забутий Володимир Коцовський. Листи Володимира Коцовського до Івана Франка.

МЕЛЬНИК Ярослава. Pogadanki у віденській кав’ярні і стаття Івана Франка “Archiv für slawische Philologie” і нова зміна в його редакції”.

ЛЕГКИЙ Микола. Перший незавершений роман із тюремного життя.

 

ТЕКСТУАЛЬНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

ДЕНИСЮК Іван. Новаторство Франка-прозаїка.

СКОЦЬ Андрій. Франкова “Пісня і праця” (“Анатомія” одного вірша).

ГОЛОД Роман. Локомотив “На крилах із гармоній”. Мікростудія Франкового оповідання “Поки рушить поїзд”.

БЕЗХУТРИЙ Юрій. Мала проза Івана Франка 1900-х pp. у контексті художньої парадигми перехідної культурної епохи: модель світу і модель людини.

КУКУЛА Світлана. Віршована драма Рудольфа Моха “Терпен – спасен” – “Пам’ятка 3. Мая 1848”.

ПРАЦЬОВИТИЙ Володимир. Мала драматургія Івана Франка.

 

КОНТАКТИ

БУРДЕГА Ольга. Іван Франко в оцінці Сергія Єфремова (на матеріалі праці “Співець боротьби і контрастів”).

МЕЛЬНИК Оксана. Джордж Ґордон Байрон у критичній та творчій перцепції Івана Франка.

КОРНІЙЧУК Валерій. Образ Івана Франка у романі “Шрами на скалі” Романа Іваничука.

 

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

СКІРА Галина. Фольклоризм як проблема перекладу (на матеріалі англомовних перекладів Франкових казок).

 

ЛІНҐВІСТИЧНІ ПОГЛЯДИ

ВАСИЛЬЄВА Людмила. Лінґвістичні погляди Івана Франка і південнослов’янська парадигма.

 

ФРАНКО-ФОЛЬКЛОРИСТ

СОКІЛ Ганна. Фольклористична діяльність Івана Франка: організація збирацько-дослідницької роботи.

ПИЛИПЧУК Святослав. “Велика психологія цивілізованої душі”: антропологічна школа в оцінці Івана Франка.

 

Засновник і видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка
Рік заснування:
1966
Мови видання:
українська, англійська
Періодичність:
1–2 рази на рік

Редакційна колегія: д-р філол. наук, проф. Т.Салига (відп. ред.), д-р філол. наук, проф. І.Денисюк (заст. відп. ред.), канд. філол. наук, доц. C.Пилипчук (заст. відп. ред.), зав. лабор. франкозн. П.Салевич (відп. секр.), доц., канд. філол. наук В.Будний, проф., д-р філол. наук Б.Бунчук, д-р філол. наук, проф. М.Гнатюк , д-р філол. наук, проф. Р.Голод, д-р філол. наук, проф. З.Гузар, проф., д-р філол. наук Р.Гром’як, д-р філол. наук, проф. М.Ільницький, д-р філол. наук, проф. В.Корнійчук, д-р філол. наук, проф. Б.Криса, д-р філол. наук, проф. Б.Мельничук, д-р філол. наук, проф. В.Панченко, д-р філол. наук, проф. Л.Рудницький, д-р філол. наук, проф. С.Хороб

Адреса редакційної колегії:
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філологічний факультет
вул. Університетська, 1, ауд. 305
79000 м. Львів, УКРАЇНА
тел.:  (+38032) 239 43 98
e-mail: ukrfilol@franko.lviv.ua
веб-сайт: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/pnv.php

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14602-3573 Р від 29 жовтня 2008 року