Львів – 2016

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ

Ярослав ГАРАСИМ. І АПОСТОЛ, І ПРОРОК: НАЦІЄТВОРЧА МІСІЯ ІВАНА ФРАНКА

Роман ГОЛОД. РОСІЯ ЧИ ЄВРОПА? (до проблеми культурологічного вибору Івана Франка)

Галина ЯЦЕНКО, Андрій ЯЦЕНКО. ЕТНОКУЛЬТУРНІ МАРКЕРИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОТВОРЕННЯ В ПУБЛІЦИСТИЦІ ІВАНА ФРАНКА

Любомир СЕНИК. ЕСТЕТИЧНЕ ЯК НАЦІОНАЛЬНЕ У ФРАНКОВІЙ НАУКОВІЙ ТА ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНИХ ЛІТЕРАТУР

Ivan TEPLYY. THE CULTURE-CENTRISM OF IVAN FRANKO

Андрій ФРАНКО. ІВАН ФРАНКО ЯК ФУНКЦІОНЕР, НАУКОВИЙ ПРОДУЦЕНТ, РЕЦЕНЗЕНТ, ТВОРЧИЙ МОДЕРАТОР І НАТХНЕННИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ НА ЗАСІДАННЯХ ФІЛОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ НТШ

Христина ВОРОК. НАРАТИВНИЙ ВИМІР ХУДОЖНЬОГО ОНЕЙРОСУ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА

Оксана ЖУК. ПОВІСТКА ЯК ЖАНРОВИЙ РІЗНОВИД ТА АВТОРСЬКЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЖАНРУ: ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ ТА ХУДОЖНЯ СТРУКТУРА

Ірена ШТАЄР. ЕЛЕГІЙНИЙ ДИСТИХ В ОРИГІНАЛЬНІЙ ТА ПЕРЕКЛАДНІЙ ПОЕЗІЇ ІВАНА ФРАНКА (версифікаційний аспект)

Ольга НАСТЕНКО. ІВАН ФРАНКО ПРО ЗВУКОПИС

Назар ДАНЧИШИН. ПОЕЗІЯ ІГОРЯ КАЛИНЦЯ, РОМАНА КУДЛИКА ТА ГРИГОРІЯ ЧУБАЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФРАНКОВОГО ТРАКТАТУ «ІЗ СЕКРЕТІВ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ»

 

КОНТАКТИ. РЕЦЕПЦІЇ. ПАРАЛЕЛІ

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ. ДВА ВАРІАНТИ ЛИСЯЧОЇ ОДІССЕЇ («Райнеке-Лис» Йоганна Вольфґанґа і «Лис Микита» Івана Франка)

Роман КИРЧІВ. ОДИН ІЗ ФРАНКОВОГО ПРИЗОВУ

Євген НАХЛІК. ІВАН ФРАНКО ТА ПЕТРО ДЯТЛІВ: ТВОРЧІ ВЗАЄМИНИ ПОЕТА І ПЕРЕКЛАДАЧА

Святослав ПИЛИПЧУК. «…НА ТЕРНИСТОМУ ПОЛІ УКОРІНЕННЯ У НАШІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОЗИТИВНИХ ПОГЛЯДІВ І НАУКОВОГО ДУМАННЯ…»: ДО ІСТОРІЇ ВЗАЄМИН ІВАНА ФРАНКА ТА ФЕДОРА ВОВКА

Yarema KRAVETS’. LA CRITIQUE LITTÉRAIRE FRANÇAISE DU XIX S. VUE PAR IVAN FRANKO

Роман ГОРАК. МИХАЙЛО ВОЗНЯК: ЙОГО СЕЛО, РОДИНА І ПОЧАТОК ДОРОГИ

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Наталя ТИХОЛОЗ. ОБʼЄДНАНІ НАЦІОНАЛЬНОЮ СПРАВОЮ: ІВАН ФРАНКО ТА «СТАРА ГРОМАДА» У СПОГАДАХ АПОЛЛІНАРІЯ МАРШИНСЬКОГО