Львів – 2006 

ЗМІСТ 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

ІВАНИШИН Петро. Метод методологічної верифікації Івана Франка: національно-екзистенціальні аспекти.

КАШУБА Марія. Ідея соціалізму у трактуванні Івана Франка.

КАПРАН Світлана. Іван Франко про релігію.

САВЧУК Лілія. Філософія позитивізму в структурі творчого методу Івана Франка.

 

ГЕНОЛОГІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

ДЕНИСЮК Іван. Літературна ґотика і Франкова проза.

ПЕТРУХІНА Людмила. Слов’янська романтична балада: зустрічі на межі світів (Іван Франко – Юліуш Словацький – Янко Краль).

КОРНІЙЧУК Валерій. Жанрова мозаїка “Зів’ялого листя”.

 

АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЗМУ

ФЕДУНЬ Олександра. Психологічно-соціальний аспект у малій прозі Івана Франка.

БЕРДНИК Юлія. Тема самогубства у творчості Івана Франка.

 

ТЕМБРИ МАЙСТЕРНОСТІ 

МЕЛЬНИК Ярослава. “І ту страшну історію читаю у власнім серці”.

ГОЛОД Роман. Імпресіонізм у творчості Івана Франка.

КАНЕВСЬКА Лариса. До питання семантико-психологічного тлумачення назви роману Івана Франка “Не спитавши броду”.

ЛЕГКИЙ Микола. “Син Остапа”: до генези тексту.

ЧЕЛЕЦЬКА Мар’яна. Архітектонічнозаголовкова модель книги “З вершин і низин”.

МАТУШЕК Олена. З (поза-) текстових структур “Сікстинської мадонни” Івана Франка.

СКОЦЬ Андрій. Три вступні поезії у збірці Івана Франка “Semper tiro”.

ПОІІАДИНЕЦЬ Ганна. Філософське, морально-етичне наповнення автологізму: збірка Івана Франка “Semper tiro”.

ПРАЦЬОВИТИЙ Володимир. Історичність і художність драматургічного конфлікту: “Три князі на один престол”.

ТИХОЛОЗ Наталя. Франкові казки для малят: етика і поетика.

ПАСТУХ Тарас. Конотації прізвищ та імен персонажів у прозі Івана Франка.

 

КОНТАКТИ 

ЛУЦИШИН Олена. Творчість Данила Мордовця в оцінці Івана Франка: до проблеми національної ідентичності.

КУКУЛА Світлана. На перехресті літературних контактів Юліана Романчука та Івана Франка.

СОКІЛ Ганна. Іван Франко про фольклористичні зацікавлення Оскара Кольберга.

КУШНІР Ірина. Проблема землі у романі “Кінець буржуа” К. Лемоньє (За Франковою концепцією “влади землі”).

 

ІЗ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ 

КРАВЕЦЬ Ярема. Іван Франко у франкомовних перекладах і критиці.

ТЕПЛИЙ Іван. “Semper tiro” І. Франка в англійському та польському перекладах.

 

ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ

РЯЗАНОВА Олеся. До проблеми акцентуації дієслів у поезії Івана Франка (Суфіксально-флексійне наголошення, тип СФ).

ТРУШ Олена. Складні конструкції з послідовною підрядністю в науковому мовленні Івана Франка.

ЦІХОЦЬКИЙ Іван. Мовні профілі “Бориславських студій” (Виробнича лексика у франковому ідіолекті).

 

ПУБЛІКАЦІЇ 

МЕЛЬНИК Ярослава. Старозавітні сторінки творчості Івана Франка: “Пісня Дебори”.

ГОРАК Роман. Біографія на замовлення.

ГОРАК Яким. Листи Володимира Шухевича до Івана Франка.

ГОРАК Роман, ГОРАК Іван. “В інтересі правди” (Листи Івана Ющишина до Івана Франка).

ГОРАК Іван. Свідчення взаємоповаги.

ЛЕГКИЙ Микола. Чотири маловідомі праці Івана Франка.

  • ФРАНКО Іван. Причинки до оцінення поезій Тараса Шевченка. Підготувала до друку Наталя Тихолоз.
  • ФРАНКО Іван. Збірник творів М.Л. Кропивницького. Т. 1. Підготувала до друку Алла Швець.
  • ФРАНКО Іван. Д.Л. Мордовець. Оповідання… Підготувала до друку Олена Луцишин.
  • ФРАНКО Іван. Українська література в 1904 році. Переклав і підготував до друку Богдан Тихолоз.

 

ДАТИ 

Інститутові франкознавства – 50.

 

ФУНДАТОР 

ДЕНИСЮК Іван. Академік з легенди.

ПАСТУХ Тарас. Чого вчить франкознавча школа професора Івана Денисюка.

ТЕРЛАК Зеновій. Олександра Сербенська.

 

РЕЦЕНЗІЇ 

БОНДАР Лариса. Молоде франкознавство: дві нові монографії.

ТИХОЛОЗ Богдан. Професор у боротьбі з вітряками.