ukr_literat_mal02видає філологічний факультет

Львівського національного університету імені Івана Франка з 1966 року

ВИПУСК 86

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Українське літературознавство. 
Випуск 86. Львів, 2022.

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» розглянуто актуальні питання сучасного франкознавства. Висвітлено Франкову рецепцію творчості українських (Іван Карпенко-Карий) та закордонних (Адам Міцкевич, Поль Бурже, Жорж Гюїсманс та ін.) письменників. Проаналізовано окремі твори Івана Франка у контексті їх ідейно-тематичної, жанрової, художньо-виражальної своєрідності. У розділі «Публікаці» уперше уведено у науковий обіг листування Ольги Франко та Ольги Кобилянської, також републіковано маловідомий спогад Тараса Франка про батька.

ВИПУСК 84

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Українське літературознавство. 
Випуск 84. Львів, 2019.

У черговому випуску збірника “Українське літературознавство” запропоновано різноаспектний аналіз творчості Івана Франка: з’ясовано генетичну основу низки творів письменника, засвідчено закоріненість його оригінальних художніх полотен у фольклорну традицію, відзначено глибокий психологізм Франкової прози, підкреслено відкритість автора до модерних літературних віянь, висвітлено маловідомі сторінки творчої біографії ученого та ін. У традиційному розділі “Публікації” уведено в науковий обіг нові цінні матеріали, зокрема листи Міхаеля Габерляндта до Івана Франка та невідомий спогад Тараса Франка про батька.

ВИПУСК 83

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Українське літературознавство. 
Випуск 83. Львів, 2018.

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» запропоновано комплексний аналіз багатогранної спадщини Івана Франка. У розділі «Інтерпретація Франкового тексту» з’ясовано особливості художнього світу письменника. Літературозначі здобутки ученого представлено у розділі «Теоретичні та методологічні аспекти». Широкий діапазон творчих та наукових контактів Івана Франка висвітлено у розділі «Творчі контакти і міжкультурні контексти». У традиційній рубриці «Публікації» уведено у науковий обіг невідомі листи Тереси Нестерович, Артима Хомика, Романа, Леоніда, Богдана та Корнила Заклинських до Івана Франка.

ВИПУСК 82

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Українське літературознавство. 
Випуск 82. Львів, 2017.

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» традиційно вміщено статті, в яких досліджено проблеми історичного розвитку літератури, герменевтики та рецепції художніх явищ, а також теоретичні питання жанрово-стильової еволюції. Окрему проблематику розкриває розділ «Медієвістика». Статті, вміщені в рубриці «Молода кафедра», засвідчують розмаїття наукових інтересів і високий фаховий рівень молодих літературознавців. Завершують випуск студії та спогади, пов’язані з пам’ятною датою – 75-річчям від дня народження світлої пам’яті Ірини Калинець.

ВИПУСК 81

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Українське літературознавство.
Випуск 81. Львів, 2016.

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» традиційно вміщено статті, в яких досліджено проблеми історичного розвитку літератури, герменевтики та рецепції художніх явищ, а також теоретичні питання жанрово-стильової еволюції. Окрему проблематику розкриває розділ «Медієвістика». Статті, вміщені в рубриці «Молода кафедра», засвідчують розмаїття наукових інтересів і високий фаховий рівень молодих літературознавців. Завершують випуск студії та спогади, пов’язані з пам’ятною датою – 75-річчям від дня народження світлої пам’яті Ірини Калинець.

ВИПУСК 80

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Українське літературознавство.
Випуск 80. Львів, 2016.

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» наукову, публіцистичну та ху- дожню спадщину Івана Франка висвітлено у контексті здобутків сучасної гуманітаристики. Докладно проаналізовано теоретико-методологічнізасади Франкових літературознавчих студій. Осмислено роль і місце ученого в інтелектуальному житті України, акцентовано на його націєтворчій місії. Представ- лено особливості творчих взаємин письменника із колегами-сучасниками. У традиційному розділі «Публікації» уведено у науковий спогади Апполінарія Маршинського, в яких йдеться про малознані епізоди з життя Івана Франка.

ВИПУСК 79

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Українське літературознавство.
Випуск 79. Львів, 2015.

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» зосереджено увагу на інтерпретації Франкової прози та поезії. Докладно проаналізовано ідейно-тематичний діапазон і художньо-виражальний потенціал літературної спадщини письменника. У традиційній рубриці «Публікації» введено у науковий обіг листи Кирила Трильовського до Івана Франка та його спогади про видатного сучасника.

ВИПУСК 78. [ІВАН ФРАНКО. СТАТТІ Й МАТЕРІАЛИ]

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Українське літературознавство.
Випуск 78. Львів, 2014.

Черговий випуск збірника “Українське літературознавство” спрямований на висвітлення спадщини Івана Франка. В епіцентрі уваги опинилися питання Франкового внеску у теорію та методологію літературознавчих студій, фольклористику, перекладознавство та інші галузі гуманітаристики.

ВИПУСК 77

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Українське літературознавство.
Випуск 77. Львів, 2013.

«Українське літературознавство» традиційно досліджує проблеми розвитку літератури «від давнини до сучасності», а також розглядає питання теоретичного аспекту красного письменства. Розмаїтістю проблематики наповнений розділ «Молода кафедра», в якому молоді науковці засвідчують своє самобутнє естетичне мислення.

ВИПУСК 76. [ІВАН ФРАНКО. СТАТТІ Й МАТЕРІАЛИ]

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Українське літературознавство.
Випуск 76. Львів, 2012.

Черговий випуск збірника “Українське літературознавство” спрямований на висвітлення спадщини Івана Франка. В епіцентрі уваги опинилися питання Франкового внеску у теорію та методологію літературознавчих студій, фольклористику, перекладознавство та інші галузі гуманітаристики.

ВИПУСК 74. [ІВАН ФРАНКО. СТАТТІ Й МАТЕРІАЛИ]

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Українське літературознавство.
Випуск 74. Львів, 2011.

Черговий випуск збірника “Українське літературознавство” спрямований на висвітлення велегранної спадщини Івана Франка. В епіцентрі уваги опинилися питання Франкового внеску у теорію та методологію літературознавчих студій, фольклористику, перекладознавство та інші галузі гуманітаристики. У традиційному розділі “Публікації” презентовано маловідомі публікації Івана Франка на сторінках часопису “Kraj”.

ВИПУСК 72. [ІВАН ФРАНКО. СТАТТІ Й МАТЕРІАЛИ]

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Українське літературознавство.
Випуск 72. Львів, 2010. 274 с.

У черговому випуску збірника Українське літературознавство запропоновано низку досліджень, що висвітлюють актуальні проблеми сучасного франкознавства. Акцент зроблено на текстуальній інтерпретації Франкових творів, зясуванні творчих контактів письменника, внеску ученого у розвиток мовознавства, фольклористики, перекладознавства. Окрему рубрику становлять публікації маловідомих матеріалів (художніх творів, наукових праць, листів).

ВИПУСК 70. ІВАН ФРАНКО. СТАТТІ Й МАТЕРІАЛИ

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Українське літературознавство.
Випуск 70. Львів, 2008. 272 с.

У черговому випуску збірника Українське літературознавство запропоновано низку досліджень, що висвітлюють актуальні проблеми сучасного франкознавства. Акцент зроблено на текстуальній інтерпретації Франкових творів, зясуванні творчих контактів письменника, внеску ученого у розвиток мовознавства, фольклористики, перекладознавства. Окрему рубрику становлять публікації маловідомих матеріалів (художніх творів, наукових праць, листів).

ВИПУСК 68. ІВАН ФРАНКО. СТАТТІ Й МАТЕРІАЛИ

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Українське літературознавство.
Випуск 68. Львів, 2006.

Черговий випуск збірника не тільки продовжує вже традиційну проблематику (герменевтика тексту, а водночас і текст у широкому контексті, публікації), а й поширює її новими параметрами дослідження (перекладознавча компаративістика, лінгвістичний аспект, рецензії, ювілей). На сторінках видання читач зустріне імена і статті відомих франкознавців і “молодих духів” (термін Франка, зрештою, усі автори студій намагаються йти у руслі сучасних літературознавчих теорій).

УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО (1966-2010). БІБЛІОГРАФІЯ ФРАНКОЗНАВЧИХ ПРАЦЬ