Інститут славістики веде дослідницьку, науково-організаційну та видавничу роботу в різних ділянках славістики – мовознавстві, літературознавстві, мистецтвознавстві, історії, всіляко стимулюючи при цьому міждисциплінарні студії. У виконанні науково-дослідних тем Інституту на громадських засадах бере участь понад 30 науковців гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка. Пріоритетними проектами, які розробляються в Інституті, є створення серії праць, присвячених міжслов’янським й українсько-слов’янським відносинам, та видання  бібліографічного довідника “Львівська славістика”.
Інститут славістики та слов’янознавчі кафедри університету підтримують тісні контакти як з вітчизняними, так і зарубіжними вченими-славістами, спільними зусиллями організовуючи наукові форуми, здійснюючи літературні переклади та наукові дослідження тощо.