Кафедра славістики Белградського університету – головна славістична науково-педагогічна установа Сербії, одна з найстаріших і найбільших кафедр філологічного факультету цього навчального закладу. Її викладачі забезпечують підготовку фахівців з таких спеціальностей: «Польська мова і література», «Російська мова і література», «Словацька мова і література», «Українська мова і література», «Чеська мова і література». На кафедрі славістики, яку очолює знана україністка проф. Людмила Попович, працюють відомі вчені-славісти, фахівці в галузі слов’янського мовознавства та літературознавства.

Белградський університет є університетом-партнером Львівського національного університету ім. Івана Франка. Угода про співпрацю підписана також між філологічними факультетами університетів.

 

Філологічно-мистецький факультет Крагуєвацького університету – один із молодих і найбільш перспективних гуманітарних факультетів Сербії. Розпочавши свою діяльність як окремий факультет двадцять років тому, він став одним із найвагоміших філологічних центрів Сербії. Тут щороку відбувається наукова конференція «Сербська мова, література і культура», видаються реномовані філологічні часописи. Факультет складається з трьох відділень: філології, музичного мистецтва та графічного дизайну. Серед викладачів факультету – знані фахівці з сербської мови і літератури, а також з інших галузей філології та мистецтва.

Крагуєвацький університет є університетом-партнером Львівського національного університету ім. Івана Франка. Угода про співпрацю підписана також між філологічно-мистецьким факультетом та філологічним факультетом Франкового університету.