XXХ Міжнародний славістичний колоквіум

Загребський університет, відділення східнослов’янських мов і літератур факультету гуманітарних і соціальних наук

Восени 1997 року на філософському факультеті Загребського університету було відкрито перші у Хорватії студії української мови і літератури. Вони увійшли до складу відділення слов’янських мов і літератур. Упродовж дев’яти років їх очолював професор М. Попович, а пізніше Р. Тростинська – засновники загребської україністики.

Колишнє велике відділення слов’янських мов і літератур, до якого входила й україністика, з часом було поділено на три відділення: західнослов’янських мов і літератур, південнослов’янських мов і літератур та східнослов’янських мов і літератур з трьома кафедрами: російської мови, російської літератури й української мови і літератури.

XXІХ Міжнародний славістичний колоквіум

Кафедра слов’янського мовознавства Софійського університету імені Святого Климента Охридського є провідним славістичним науково-педагогічним центром у Болгарії, що бере свій початок ще від заснування університету у 1889 році. Велику роль у становленні славістичної науки у Софії відіграв український вчений проф. Михайло Драгоманов, а його сучасники та послідовники були першим поколінням викладачів мовознавців Софійського університету, серед них О. Теодоров-Балан, Л. Мілетич, Б. Цонев, М. Арнаудов, С. Младенов, С. Романскі, який був також членом НТШ у Львові.

Сьогодні в рамках спеціальності «слов’янська філологія» студенти славісти мають змогу вивчати польську, чеську, сербську і хорватську, словацьку та українську мови. Спеціальність пропонує також багато можливостей для навчання та стажування за кордоном як частини навчання в Софійському університеті.

За роки розвитку славістики в Болгарії науковці університету зробили вагомий внесок у розвиток порівняльного, історичного та синхронного слов’янського мовознавства, теорії і практики перекладу тощо. Сьогодні на кафедрі слов’янського мовознавства працюють відомі вчені-славісти, фахівці в галузі слов’янського мовознавства, а очолює кафедру україністка доц. Албена Стаменова,.

Софійський університет імені Святого Климента Охридського тісно співпрацює  з Львівським національним університетом ім. Івана Франка в напрямку підвищення кваліфікації викладачів, проведення наукових стажувань, студентських обмінів тощо.

XXVІII Міжнародний славістичний колоквіум

Кафедра польської мови Університет Миколая Коперника в Торуні – це молода кафедра, але з глибокими традиціями, закладеними Інститутом сучасної польської мови (входив до структури філологічного факультету з 1999 по 2019 рік), а також Інститутом польської мови (у складі гуманітарного факультету з 1970 року). Вона створена у 2019 році в результаті перетворення філологічного факультету в гуманітарний.

Наукові дослідження працівників кафедри ґрунтуються на діахронічному підході до мови, з позицій якого висвітлюються питання теорії перекладу, польсько-східних мовних зв’язків, лексики релігійних пам’яток і сучасного польського мовознавства. В останні роки здійснюються також дослідження з питань логопедії, аналізу правових текстів, а також полоністичної глоттодидактики. Окрім навчальної і наукової роботи, викладачі кафедри польської мови здійснюють займаються також популяризаторською діяльністю, а саме організовують звіти в країні й за кордоном, проводять мовознавчі конкурси, надають мовні консультації та роблять експертизи.

XXVІI Міжнародний славістичний колоквіум

Гуманітарний факультет Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині здійснює підготовку фахівців зі слов’янської філології, в тому числі польської мови та літератури. Факультет вже багато років видає високоякісні наукові журнали “Prace Literaturoznawcze”, “Acta Neophilologica”, “Acta Polono-Ruthenica”, “Prace Językoznawcze”. Між Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині та Львівським національним університетом імені Івана Франка підписано угоду про співпрацю, яка впроваджується, серед іншого, у формі спільної організації у 2019 році XXVII Міжнародного славістичного колоквіуму.

Współorganizatorzy XXVIІ Międzynarodowe Kolokwium Slawistyczne

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzi kształcenie w zakresie filologii słowiańskich, w tym filologii polskiej jako narodowej. Na wydziale od wielu lat ukazują się wysoko punktowane czasopisma naukowe, „Prace Językoznawcze”, „Acta Neophilologica” „Acta Polono-Ruthenica”, „Prace Literaturoznawcze” .
Podpisano umowę o współpracy między Uniwersytem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Narodowym Uniwersytetem Lwowskim imienia Iwana Franki, która swoją realizację znajduje między innymi w postaci wspólnej organizacji w roku 2019 kolejnego Międzynarodowego Kolokwium Slawistycznego.

XXVІ Міжнародний славістичний колоквіум

Філологічний факультет Університету Баня-Луки – один з наймолодших структурних підрозділів цього навчального закладу. У 2009 р. він виокремився з філософського факультету. Підготовку студентів здійснює за напрямами: Сербська мова та література, Англійська мова та література, Німецька мова та література, Італійська мова та література, Французька мова та література.

XXV Міжнародний славістичний колоквіум

Філософський факультет Новосадського університету заснований окремим законом, прийнятим Скупщиною НР Сербії в червні 1954 р. За ці роки факультет став одним з найавторитетніших гуманітарних центрів Сербії. До його складу входять такі відділення: відділення англійської філології, відділення філософії, відділення германістики, відділення угорської філології, відділення історії, відділення порівняльного літературознавства, відділення медійних студій, відділення педагогіки, відділення психології, відділення романської філології, відділення румунської філології, відділення русинської філології, відділення слов’янської філології, відділення словацької філології, відділення соціології, відділення сербської мови та лінгвістики, відділення сербської літератури.

На факультеті навчається більше 40 тис. студентів. Тут викладають багато знаних вчених; з 1977 по 1990 р. професором філософського факультету (а в 1977–1979 рр. – деканом) був академік Мілорад Павич. Сьогодні факультет очолює проф. д-р. Івана Живанчевич-Секеруш.

Між філософським факультетом Новосадського університету та гуманітарними факультетами Львівського національного університету ім. Івана Франка існують багаторічні наукові зв’язки, зміцнені Угодою про співпрацю.

 

XXІV Міжнародний славістичний колоквіум

Кафедра славістики Белградського університету – головна славістична науково-педагогічна установа Сербії, одна з найстаріших і найбільших кафедр філологічного факультету цього навчального закладу. Її викладачі забезпечують підготовку фахівців з таких спеціальностей: «Польська мова і література», «Російська мова і література», «Словацька мова і література», «Українська мова і література», «Чеська мова і література». На кафедрі славістики, яку очолює знана україністка проф. Людмила Попович, працюють відомі вчені-славісти, фахівці в галузі слов’янського мовознавства та літературознавства.

Белградський університет є університетом-партнером Львівського національного університету ім. Івана Франка. Угода про співпрацю підписана також між філологічними факультетами університетів.

 

Філологічно-мистецький факультет Крагуєвацького університету – один із молодих і найбільш перспективних гуманітарних факультетів Сербії. Розпочавши свою діяльність як окремий факультет двадцять років тому, він став одним із найвагоміших філологічних центрів Сербії. Тут щороку відбувається наукова конференція «Сербська мова, література і культура», видаються реномовані філологічні часописи. Факультет складається з трьох відділень: філології, музичного мистецтва та графічного дизайну. Серед викладачів факультету – знані фахівці з сербської мови і літератури, а також з інших галузей філології та мистецтва.

Крагуєвацький університет є університетом-партнером Львівського національного університету ім. Івана Франка. Угода про співпрацю підписана також між філологічно-мистецьким факультетом та філологічним факультетом Франкового університету.