На базі Інституту щороку виходить науковий збірник “Проблеми слов’янознавства” – єдине довготривале всеукраїнське серійне видання в галузі славістики, яке має міждисциплінарний характер. За сорок п’ять років, що минули з часу виходу першого номера збірника (1970 р.), світ побачили 64 випуски. На сторінках “Проблем слов’янознавства” опубліковано більше 1300 матеріалів загальним обсягом понад 650 обліково-видавничих аркушів. Збірник занесений до довідника наукової періодики та інформаційних видань вищої школи Європи “EVRO sources. A Directory of Scientific and Higher Education Media throughout Europe. Special Edition of EVROMECUM – European Higher Education and Research Institutions” (Bonn, 1997).