З 1999 р. “Питання сорабістики = Prašenja sorabistiki” – спільний періодичний науковий збірник Львівського національного університету імені Івана Франка і Сербського Інституту в Будишині/Баутцені (ФРН) – охоплює широкий спектр сорабістичних дисциплін: мовознавство, літературознавство, історію, фольклористику, культурологію тощо. І це закономірно, оскільки статті і студії, представлені в ньому, базуються на широкій палітрі тем і проблем доповідей, виголошених та обговорених учасниками міжнародних сорабістичних семінарів:

  • “Питання сорабістики = Prašenja sorabistiki. VI–VII Міжнародні сорабістичні семінари” (Львів, 1999);
  • “Питання сорабістики = Prašenja sorabistiki. VIIІ Міжнародний сорабістичний семінар” (Львів, 2000);
  • “Питання сорабістики = Prašenja sorabistiki. ІХ Міжнародний сорабістичний семінар” (Львів, 2002);
  • “Питання сорабістики = Prašenja sorabistiki. Х Міжнародний сорабістичний семінар” (Львів, 2005);
  • “Питання сорабістики = Prašenja sorabistiki. ХІ Міжнародний сорабістичний семінар” (Львів, 2006);
  • “Питання сорабістики = Prašenja sorabistiki. ХІІ Міжнародний сорабістичний семінар” (Львів, 2009);
  • “Питання сорабістики = Prašenja sorabistiki. ХІІІ Міжнародний сорабістичний семінар” (Львів, 2012);
  • “Питання сорабістики = Prašenja sorabistiki. ХІV Міжнародний сорабістичний семінар” (Львів, 2015).

Редакційна колегія (склад 2015 р.): проф., канд. філол. наук † Володимир Моторний (Україна); проф., д-р Дітріх Шольце-Шолта (ФРН); проф., д-р філол. наук Алла Татаренко (Україна); проф., д-р філол. наук Людмила Васильєва (Україна); проф., д-р † Мерчін Каспер (ФРН); проф., д-р філол. наук Світлана Пахомова (Україна); проф., д-р істор. наук Леонід Зашкільняк (Україна); проф., д-р істор. наук Михайло Кріль (Україна); канд. філол. наук Світлана Адаменко (ФРН); доц., канд. філол. наук Надія Лобур (Україна); доц., канд. філол. наук Ольга Албул (Україна); ст. викл. Оксана Лазор (Україна).