Тема НДР: Міжслов’янські культурні взаємини на Балканах в епоху Середньовіччя”.

Керівник НДР: Шпик Ігор Євгенович, кандидат історичних наук, доцент.

Номер державної реєстрації НДР: – 0114u000864

Терміни виконання: початок –1.01. 2014, завершення 31.12.2017.

Анотація: науковий проект передбачає комплексне, міждисциплінарне дослідження духовно-культурної консолідації слов’янських народів на Балканах. Ці взаємовідносини розглядатимуться головним чином в історико-філологічному вимірі, що дасть змогу цілісно охопити їх основні сфери: церковно-релігійне життя, розвиток літературних мов, книжність й письменство, образотворче мистецтво тощо.

Бібліографічний перелік опублікованих праць:

  • Шпик І. Болгарія і Південно-Західна Русь: релігійно-культурні відносини останньої чверті ХIV–першої половини ХVI ст.: навчальний посібник зі спецкурсу / Ігор Шпик. – Львів: Паїс: 2014. – 236 с.
  • Шпик І. Є. Погляди М. Грушевського на українсько-болгарські духовно-культурні відносини епохи Середньовіччя / І.Є. Шпик // Дриновський збірник. Т. 8. – Харків–Софія : Академічне видавництво імені проф. Марина Дринова, 2015. – С. 338–345.
  • Шпик І. Середньовічна сербська держава. Програма / Ігор Шпик. – Львів, 2015. – 12 с.