• Гілецька З. Тестові завдання з фонетики і фонології сучасної словацької мови для студентів слов’янського відділення філологічного факультету. Львів, 2002. – 18 с.
 • Кравчук А. Тестові завдання з лексикології сучасної польської мови. Львів, 2001. – 34 с.
 • Кріль М. Вступ до слов’янознавства. Програма. Львів, 2003. – 14 с.
 • Кріль М. Чехія: країнознавство. Програма. Львів, 2001. – 24 с.
 • Лужицькі серби (посібник з народознавства). / Під заг. ред. В. Моторного та Д. Шольце. – Львів, 1997. – 266 с.
 • Моторний В. Історія словацької літератури. Львів, 2001. – 44 с.
 • Українське слов’янознавство. Вип. 1–12. Проблеми слов’янознавства. Вип. 13–50. 1970–1999 / Уклали Михайло Кріль та Володимир Чорній. Наук. ред. та передмова Володимира Чорнія. Львів, 2005. – 140 с.
 • Чорній В. Болгарське національне відродження (середина XVIII–70-ті роки ХІХ ст.). Програма спецкурсу. Львів, 2000. – 12 с.
 • Чорній В. Історія Болгарії. Львів, 2007. – 404 с.
 • Чорній В. Слов’янознавчі студії. Львів, 2002. – 374 с.
 • Шпик І. Болгарія і Південно-Західна Русь: релігійно-культурні відносини останньої чверті ХIV–першої половини ХVI ст.: навчальний посібник зі спецкурсу. Львів, 2014. – 236 с.
 • Шпик І. Середньовічна сербська держава. Програма спецкурсу. Львів, 2015. – 12 с.
 • Ястремська З. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з лексики сучасної словацької мови для студентів слов’янського відділення. Львів, 2002. – 42 с.