З Інститутом славістики співпрацюють учені ряду вищих навчальних і наукових закладів Львова. Особливо тісним є співробітництво з Інститутом українознавства імені І.Крип’якевича НАН України. Інститут та слов’янознавчі кафедри університету всебічно взаємодіють також зі славістами Києва, Харкова, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Ужгорода, Рівного та ряду інших наукових осередків України.

Як у минулому, так і сьогодні вигідне географічне положення Львова дає змогу контактувати з ученими багатьох європейських країн, насамперед слов’янських, і отримувати від них необхідну наукову інформацію, а також ознайомлювати своїх зарубіжних колег з надбаннями української славістики і таким чином стимулювати її подальший розвиток. Так, львівські славісти підтримують тісні зв’язки з рядом зарубіжних славістичних центрів, зокрема з Інститутом славістики (Варшава, Польща), Варшавським, Вроцлавським, Ґданським, Люблінським, Познанським, Сілезьким, Ягеллонським університетами (Польща), Інститутом слов’янознавства Російської академії наук, Центром вивчення культурної спадщини Кирила та Мефодія (Нітра, Словаччина), Сербським інститутом у Бауцені (Німеччина), Софійським та Великотирновським (Болгарія), Белградським, Крагуєвацьким та Новосадським (Сербія), Бансько-Бистрицьким (Словаччина), Осієцьким (Хорватія), Оломоуцьким, Брненським та Празьким університетами (Чехія), кафедрами славістики Ольденбурзького та Гетінгенського університетів (Німеччина).