Особливе місце у планах роботи Інституту посідає підготовка до публікації енциклопедичного довідника “Львівське славістичне середовище ХІХ–початку ХХІ ст.”, завданням якого є підбиття підсумків та оцінка доробку вчених Львова, передусім Львівського університету, у галузі слов’янознавства у зазначений період. Таке видання дасть змогу глибше осмислити загальні тенденції розвитку цієї сфери гуманітарних знань та визначити пріоритетні напрями подальших наукових досліджень. Передбачається, що планований довідник складатиметься з чотирьох розділів: 1) нарисів про діяльність славістичних кафедр та причетних до славістики науково-дидактичних та громадсько-культурних закладів; 2) інформації про найважливіші львівські славістичні видання; 3) описів наукових форумів з питань слов’янознавства, що проводились у Львові; 4) біобібліографічних відомостей про знаних-славістів (учених і педагогів), які працювали у певній ділянці славістики.