ІНСТИТУТ СЛАВІСТИКИ,
КАФЕДРА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА ІЛАРІОНА СВЄНЦІЦЬКОГО
ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
спільно з
ЦЕНТРОМ СЛОВЕНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ, КАФЕДРОЮ СЛОВЕНІСТИКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЮБЛЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ,
КАФЕДРОЮ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ
МАРІБОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ,
КАФЕДРОЮ СЛАВІСТИКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ФРАНТІШЕКА ПАЛАЦЬКОГО В ОЛОМОУЦІ

23–24 травня 2024 р. проводять

XХXІ МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ,

присвячений пам’яті слов’янських першопросвітників святих Кирила і Мефодія

На пленарних і секційних засіданнях традиційно будуть заслуховуватися та обговорюватися доповіді з таких проблем:

1.     Кирило-мефодіївська традиція у суспільному розвитку слов’ян.

2.     Історія, мова, література та культура слов’янських народів: концептуальні питання.

3.     Україна та українці у загальнослов’янському та європейському контексті.

4.     Історіографія та методологія славістики.

Колоквіум спрямований на вивчення історії, мови, літератури західних та південних слов’ян, їх
взаємин з Україною та українцями, а також історії славістики. До участі запрошуються українські та зарубіжні вчені. Робочі мови – українська, всі західнослов’янські та південнослов’янські, англійська. Зацікавлених осіб просимо подати до Оргкомітету
заявки не пізніше 30 квітня 2024 р. на електронну адресу kolokviumlviv@gmail.com. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми, які не відповідають
тематиці колоквіуму. Заочна участь у колоквіумі не допускається.

За погодженням з редколегією, тексти доповідей обсягом від 0,5 до 1 обл.-вид. арк. приймаються до
публікації у науковому збірнику “Проблеми слов’янознавства”. Матеріали необхідно подавати до
редколегії в електронному варіанті (у форматі DOC) за адресою: kolokviumlviv@gmail.com.

Увага: Конференція відбудеться в on-line режимі

 THE 31TH INTERNATIONAL SLAVONIC COLLOQUIUM (english)

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!

З повагою,

Оргкомітет

apppaper БЛАНК ЗАЯВКИ (укр) |||| APPLICATION (en) apppaper