Наукові видання

 • Сербська Лужиця у Львові: Каталог/ЛДОУНБ, відділ л-ри інозем. мовами; ЛНУ ім. І. Франка, Ін.-т славістики, наук. б-ка; Упоряд. М. Кривенко; Ред.-консультант О. Лазор; Ред.: В. Мельник, Р. Бокоч; Відп. за вип.: В. Моторний, О. Лук’яненко, Т. Лучук. – Львів, 2001. – 134 с.
 • “Іван Франко – нам далекий і близький” (сторінки серболужицької Франкіани) / Статті, матеріали, відгуки, переклади. – Львів, 2006. – 103 с.
 • Трофимович К. Становлення та розвиток верхньолужицької літературної мови / Наук. редагування Ольга Албул та Оксана Лазор. – Львів, 2009. – 232 с.
 • Якуб Барт-Чішинський в Україні / Упорядники О. Албул, О. Лазор, В. Моторний. – Львів, 2009. – 75 с.

Навчально-методичні видання

 • Трофимович К. К. / К. К. Трофимович. Серболужицька мова: Лекції для студентів філологічного факультету. – Львів, 1964. – 122 с.
 • Трофимович К. К. Нариси з історії серболужицької літературної мови / Лекції для студентів філологічного факультету. – Львів, 1970. – 48 с.
 • Трофимович К., Моторний В. / Костянтин Трофимович, Володимир Моторний. Нариси з історії серболужицької літератури. – Львів, 1970. – 93 с.
 • Верхнелужицко-русский словарь = Hornjoserbsko-ruski słownik / Составил К. К. Трофимович. – Москва–Бауцен, 1974. – 564 с.
 • Моторный В. А., Трофимович К. К. Серболужицкая литература. – Львів, 1987. – 171 с.
 • Трофимович К. К. Серболужицкий язык: Учебное пособие для университетов. – Минск, 1989. – 67 с.
 • Моторний В. А., Трофимович К. К. Історія серболужицької культури (XVIII–XIX ст.): Текст лекцій. – Львів, 1991. – 40 с.
 • Українсько-верхньолужицький словник (А–Й) / Уклав К. Трофимович. – Львів, 1993. – 89 с.
 • Українсько-верхньолужицький словник (К–Я) / Уклав К. Трофимович. – Львів, 1993. – 157 с.
 • Лужицькі серби (посібник з народознавства). / Під заг. ред. В. Моторного та Д. Шольце. – Львів, 1997. – 266 с.