Організаційною опорою Інституту славістики є Кабінет славістики, працівники якого беруть участь у підготовці до видання наукового збірника “Проблеми слов’янознавства”, проведенні міжнародних славістичних колоквіумів та низки інших заходів.
В Інституті славістики функціонує також Центр сорабістики, який, спільно із Сербським інститутом у Бауцені (ФРН), щотри роки на базі Львівського національного університету імені Івана Франка проводить міжнародні сорабістичні семінари, присвячені питанням історії та культури серболужичан, та видає науковий збірник “Питання сорабістики”.