План
роботи наукового семінару
“Комплексні питання слов’янознавства”

Співкерівники: проф. Чорній В.П., проф. Татаренко А.Л.
Оргсекретар: доц. Шпик І.Є.
Періодичність проведення: раз на два місяці.

травень 2016
Основні напрями науково-організаційної діяльності
Інституту славістики Львівського національного університету
імені Івана Франка – доц. Шпик І.Є.

вересень 2016
Предмет і завдання слов’янознавства – проф. Чорній В.П.

листопад 2016
Міжнародні форуми славістів – проф. Кріль М.М.

січень 2017
Сорабістичні дослідження у Львівському національному університеті
імені Івана Франка – ст. викл. Лазор О.Я.