Директор

ШПИК ІГОР ЄВГЕНОВИЧ

Shpyk

БІОГРАФІЯ

Народився 1982 р. в с. Туринка Жовківського району Львівської області. У 1999 р. закінчив загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів с. Туринка. У 1999–2004 рр. навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2004–2007 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка. 2007–2012 рр. – асистент кафедри історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Болгарсько-українські релігійно-культурні зв’язки (остання чверть XIV–перша половина XVI ст.) (Науковий керівник – проф. Чорній В.П.). З 2009 р. відповідальний секретар редколегії наукового збірника „Проблеми слов’янознавства”. З 2012 р. – доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи. З 2015 р. – директор Інституту славістики Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом). Учасник Міжнародних славістичних колоквіумів (Львів, 2004–2015), Третього міжнародного конгресу з болгаристики (Софія, 2013) та низки інших наукових форумів.

Сфера наукових зацікавлень: історія Болгарії та Сербії, релігійно-культурне життя на Балканах ХІІ–XIV ст., болгарсько-українські релігійно-культурні зв’язки періоду середньовіччя, історія славістики.

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ

  • Шпик І. Високоосвічені болгари – провідники церковно-інсти­туційного та релігійно-культурного життя Русі-України (остання чверть XIV–XV ст.) / Ігор Шпик // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2005. – Вип. – С. 13–28.
  • Шпик І. Болгарсько-українські книжково-літературні зв’язки та взаємо­впливи (остання чверть XІV–перша половина XVІ ст.) / Ігор Шпик // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 3–36.
  • Шпик І. Болгари на українських землях (кінець XIV–перша половина XVI ст.) / Ігор Шпик // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 57–7
  • Шпик І. Є. Руський митрополит Кипріян (До питання болгарсько-українських релігійно-культурних зв’язків XІV–XV ст.) / І.Є. Шпик // Дріновський збірник. – Софія–Харків, 2009. – Т. 3. – С. 390–399.
  • Шпик І. Спорідненість тератологічних орнаментів болгарських та українських книг XII–початку XV ст. / Ігор Шпик // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 58. – Львів, 2009. – С. 206–
  • Шпик І. Болгарські іконографічні традиції в українському малярстві (остання третина ХІІІ–перша половина XVI ст.) / Ігор Шпик // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 60. – Львів, 2011. – С. 67–80.
  • Шпик І. Болгарські мотиви в плетінчастому орнаменті українських рукописних книг (остання чверть XІV–перша половина XVІ ст.) / Ігор Шпик // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 59. – Львів, 2010. – С. 67–80.
  • Шпик И. Българо-украински религиозно-културни връзки през Късното Средновековие в историографията от 40-те-80-те години на ХХв. / И. Шпик // Списание на Българската академия на науките. – Кн.6. – С.51–58.
  • Шпик І.Є. Рецепція «другого південнослов’янського впливу» в Західній та Південно-Західній Русі (кінець ХІV–XV ст.) / І.Є. Шпик // Историки-слависты МГУ : Кн. 8 : Славянский мир : в поисках идентичности : В ознаменование 70-летия учреждения славистических кафедр в университетах Российской империи. – М. : Институт славяноведения РАН, 2011. – С.113–129.
  • Шпик І. Болгарія і Південно-Західна Русь: релігійно-культурні відносини останньої чверті ХIV–першої половини ХVI ст. / Ігор Шпик. – Львів: ПАІС, 2014. – 236 с.