adadur_ist_fran

Серія “Історія країн світу”.
– Львів: вид-во УКУ, 2002. – 412 с.

ББК ТЗ(4Фр)4/5я73-1
А28
УДК 94(44) (075)
ISBN 966-7034-29-1

Рецензент:
кафедра історії стародавнього світу та середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка

“Історія Франції”, яку написав кандидат історичних наук, викладач Українського Католицького університету, докторант Вищої школи практичних досліджень Паризького університету (Сорбонна) Вадим Ададуров, є першою опублікованою в незалежній Україні синтезою історії європейської країни авторства вітчизняного дослідника. Надзвичайно потрібна на часі й задумувана передусім як навчальний посібник для майбутніх спеціалістів у галузі гуманітарного знання (істориків, філологів, міжнародників, політологів, юристів, економістів, соціологів, географів), ця книга знайомить українських науковців з найпомітнішими методологічними, концептуальними, фактологічними досягненнями французької історичної думки XX ст. “Історія Франції” – це посібник сучасного європейського взірця, в якому ретельний виклад наукових фактів здійснено у доступній найширшим колам читачів яскравій, популярній манері.

© Вадим Ададуров, 2002
© Федір Лукавий, художнє оформлення, макет, 2002
© Видавництво Українського Католицького Університету, 2002
© Інститут історичних досліджень, 2002