kongres_11

Львів, 22-28 серпня 1993 р.
Доповіді і повідомлення. Історія.
– Львів, 1994. – Ч. II. – 220 с.

ББК 633 (4 УКР)
M 74
ISBN – 5-7702-0620-9

Короткий виклад доповідей і повідомлень, виголошених на Другому міжнародному конгресі україністів, друкується за ухвалою Міжнародного оргкомітету конгресу (голова Григорій Грабович) і Національного оргкомітету (голова Ярослав Ісаєвич). До цього випуску увійшли матеріали, присвячені центральним проблемам української історії XX ст.: державоутворенню в часи української революції 1917-1920 pp., утвердженню тоталітаризму в УРСР та становленню опозиційних рухів, політичній історії західноукраїнських земель, становищу українців за межами України та місцю відродженої України у світі. Збірник завершується матеріалами, де розглядаються окремі питання джерелознавства та історіографії.
Більшість текстів подається в авторській редакції.

Видання підготовлене Інститутом українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України та Інститутом історичних досліджень Львівського університету ім. І.Франка

Упорядкування Ярослава Ісаєвича та Ярослава Грицака

© Автори, 1994