strasty_za_nacion

Київ: Критика, 2004. – 344 с.

ISBN 966-7679-56-X

Центральною темою книжки є націоналізм і його роль у сучасній Україні. Зіставляючи дискусії про націоналізм із даними соціологічних досліджень і поміщаючи одні й другі в історичну перспективу, автор заперечує поширене u академічній науці й політичних дискусіях твердження про недорозвинутість національної ідентичності як центральну проблему України. Натомість стверджується, що, з одного боку, роль національного фактора в Україні дуже перебільшується, аз іншого – рівень національної свідомости якщо її перестати звужувати тільки до мовного критерію і трактувати західний / західноукраїнський приклад як єдину обов’язкову норму – досить високий, щоб утримувати стабільність в українському суспільстві. Головний наголос робиться па потребі парадигмальиої зміни в поглядах на націоналізм і його природу, котра випливає з підсумування українського історичного досвіду.

© Ярослав Грицак, 2004
© «Часопис “Критика”», 2004