pidkova_hronika_podij

Львів: Інститут історичних досліджень Львівського національного університету ім. Івана Франка,
2001. – ХП + 494 с.

ББК: ТЗ(4Укр)63я22
УДК: 94(477) “1991/1996”(035)(093.3)
ISBN 966-547-032-3

Рецензенти:
канд. іст. наук Кость Бондаренко
канд. іст. наук Роман Шуст

Книга містить інформацію про найважливіші події та факти суспільно-політичного, економічного, наукового, культурного і спортивного життя України у 1991-1996 pp. Висвітлено роль різних політичних сил, влади та громадськості, різних регіонів у розбудові української державності, ствердженні демократії та проведенні реформ. Відображено внесок України у розвиток міжнародного співробітництва, зміцнення миру і безпеки на європейському континенті, в усьому світі.
Для науковців, викладачів, студентів, школярів, широкого читацького загалу.