cent

За редакцією Л. Зашкільняка і М. Крикуна.
Львів: Львівський державний університет ім. І.Франка

1998. – 304 с.
ISBN 966-02-0700-Х

У збірнику наукових праць, присвячених 100-річчю від дня народження відомого українського історика Дмитра Леонідовича Похилевича (1897-1974 pp.), вміщено наукові розвідки дослідників з ряду країн Центральної та Східної Європи, спогади колег і учнів українського вченого про співпрацю з ним – знаним вченим в галузі історії соціально-економічних процесів, які відбувались у народів центрально-східного регіону європейського континенту і визначали особливості їхньої трансформації від середньовіччя до нових часів. Вперше подано найбільш повну біографію і бібліографію праць Д.Л. Похилевича, зроблено спробу підсумувати здобутки сучасної історіографії у дослідженні суспільних процесів у регіоні Центральної та Східної Європи в період переходу від середніх віків до модерних перетворень.
Книга призначена для фахових істориків, дослідників минулого України і народів Центральної та Східної Європи, аспірантів та студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться науковими проблемами історії.