Encykl Світова історія: XX століття. Енциклопедичний словник / За редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – 976 с.

УДК 94(100) (038)
ББК 63.3(0) я 21
С–24
ISBN 966-7007-72-0

У Словнику стисло висвітлено головні політичні та суспільні події світової історії XX ст., вміщено відомості про основні міжнародні організації та інституції, а також представлено короткі довідкові матеріали про політиків, громадських і релігійних діячів, діячів культури, які вплинули на історію людства у новітні часи. Коротко викладено історію провідних держав світу від початку XX ст. до сьогодення. Уперше в історико-енциклопедичному виданні історію України розглянуто як інтеґровану частину світового історичного процесу.
Для учнів студентів, широкого читацького загалу.

© Ігор Підкова, упорядкування, 2007
© Літопис, 2008